Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Genel Yayın İlkeleri


1. IDEAStudies (International Journal of Disciplines Economics & Administrative Sciences Studies) Dergisi uluslararası hakemli ve endeksli e-dergidir. Sayı esasına dayalı olarak aylık periyodlar ile yayın yapmaktadır. İlgili sayıda yayın kalitesi ve içerik açısından en fazla 25 adet çalışmaya yer verilmektedir.

2. IDEAStudies dergisine gönderilecek olan çalışmaların yayına kabul edilmesinde makalelerde özgünlük, önem ve etki unsurları dikkate alınmaktadır. Bu nedenle dergi sistemine yüklenmiş hatta hakem süreci olumlu olarak raporlanmış olsa dahi, çalışmanın yayımlanıp yayımlanmayacağı kararı editör kurulunun kararına bağlıdır. 

3. IDEAStudies Dergisi, İktisadi ve İdari Bilimler ve alt bilim dalları alanında yapılmış çalışmaları yayınlayan bir dergidir. Yalnızca özgün ve bilimsel makalelere ilişkin metinleri yayınlar. Ayrıca, sunulduğu yer, toplantı ve tarihin kaydedilmesi ile başka bir yerde yayınlanmamış olması şartıyla kongre ve sempozyum bildirileri de makale çalışması olarak yayınlanabilir. Ancak bu yayın etkinliğinden kaynaklanması muhtemel herhangi bir sorunun sorumluluğu yazara aittir.

4. IDEAStudies Dergisi’ne gönderilen yazıların daha önce herhangi bir mecrada yayınlanmamış olması ve sisteme eklendiğinde bir başka yayın organının yayın değerlendirme sürecinde bulunmaması gerekir.

5. IDEAStudies Dergisi’ne yayınlanması için çalışma göndermek isteyenlerin, çalışmalarını http://www.ideastudies.com/Anasayfa.aspx adresinde yer alan YENİ ÜYE KAYDI oluşturarak, üye kaydı sonrasında ONLINE MAKALE GÖNDERME Menüsünden çalışmalarını göndermeleri gerekir.

6. Yayınlanma aşamasında, yayınlanmaya değer bulunan çalışmaların yazar kısmına üyelikte kullanılan isim ekleneceğinden dolayı, yazarların, Makale Takip Sistemi’ne akademik etkinliklerini yürütürken kullandıkları isimleriyle üye olmaları gerekir.

7. Herhangi bir yazının IDEAStudies Dergisi’nin elektronik sistemine eklenmesi, yazının yayınlanması için başvuru olarak kabul edilir ve yazının değerlendirilme süreci başlar.

8. Başvurunun yapılmasından yazının yayınlanması aşamasına kadar uzanan süreçteki bütün işlemler elektronik ortamda gerçekleşir.

9. Yayınlanması için IDEAStudies Dergisi’ne gönderilen yazıların basım ve yayın hakları dergiye devredilmiş olur. Yayınlanan çalışmaların telif hakkını saklama ve koruma politikası doğrultusunda IDEA STUDIES Dergine gönderilmiş çalışmalar, dergi yönetiminden izin alınmaksızın bir başka yayın organında yayınlanamaz, çoğaltılamaz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz. IDEAStudies Dergisi, yayınlamış olduğu metinleri yaygınlık sağlamak adına indekslenme ve sosyal medya gibi çeşitli mecralarda yayınlayabilir.

10. IDEAStudies Dergisi’ne gönderilmiş yazılardan kaynaklanması muhtemel herhangi bir yasal, hukuksal, ekonomik ve etik sorumluluk, söz konusu yazı yayınlanmış olsa bile yazarlarına aittir. Dergi herhangi bir yükümlülük kabul etmez.

11. IDEAStudies Dergisi’nin yayın dili Türkçe veya İngilizce öncelikli olmak üzere tüm dünya dilleridir.

12. IDEAStudies dergisine yüklenmiş olan çalışmalar, yayınlanmadan önceki herhangi bir aşamada, yazar tarafından geri çekilmek istenebilir. Geri çekme nedeni aranmaksızın, yazarın talep ve isteği doğrultusunda çalışma yazara iade edilir. Ancak yayınlanmış olan çalışmaların yayından kaldırılması talebi kabul edilemez.

 

Dergi Web Adresi: http://www.ideastudies.com/Anasayfa.aspx

Dergi Mail Adresi: ideastudiesjournal@gmail.com

Editör: Doç.Dr. H.Seçil FETTAHLIOĞLU

Kahramanmaraş Sütçüİmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

İletişim : +90 539 673 66 66 (Whatsapp)


Gelişmiş Arama


Duyurular

  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Citefactor Acedemic Scientific Journals


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Cosmos Impact Factor


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Science Library Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the Society of Economics and Development.


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the International Index Copernicus.


  Indexed

  The IDEAstudies journal indexed by the Rootindexing Journal Abstracting and Indexing Service.

  Root Indexing


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by the Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Scientific World Index (SCIWIN)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Directory of Research Journals Indexing (DRJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Advanced Science Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by the Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF).


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by ResearchBible (Academic Resource Index).Adres :KSU İİBF İşletme Bölümü Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / Türkiye
Telefon :+90 507 823 22 47 & +90 543 373 80 81 & +90 539 67 Faks :
Eposta :ideastudiesjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri