Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


1980 DARBESİ SONRASI TÜRKİYE’DE ANA AKIM SOL PARTİLER

Kamu harcamalarının finansmanında en önemli ve en etkili gelir kaynağı vergilerdir. Vergilerin en önemli gelir kaynağı olmasının Türk Ordusu’nun 12 Eylül 1980’de askeri bir darbeyle siyasal yönetime el koyması, Cumhuriyet tarihinin sonuçları itibariyle en önemli olaylarından biridir. Bu siyasal olay, Türk Solu için de miladi nitelikler taşır. Zira Türk Solu, 1970’lerde ülkenin en mağdur kesimleriyle buluşabilmiş bir soldur. 12 Eylül sonrası ise, Türk Solu’nun ana gövdesi giderek ulusalcı-milliyetçi bir eksene kaymıştır. Bu kayma, Sol’un, dışlayıcı ve ötekileştirici bir hâle bürünmesi şeklinde tezahür etmiştir. Bu çalışmanın ana amacı, 1980 askeri darbesi ve buna bağlı olarak ortaya çıkan 1982 Anayasası ile birlikte Türk siyasal hayatında, özellikle ana akım merkez solda bulunan ve 1980 sonrası sert tutumlu-laiklik çizgisine geçen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve ulusal çizgide ilerleyen Demokratik Sol Parti’nin (DSP) nasıl şekillendiğini, iki sol parti arasındaki benzerlik ve farklılıklar ile bunların siyasal hayattaki iniş ve çıkışlarını irdelemeyi amaçlamaktadır.Anahtar Kelimeler
1980 Darbesi, 1982 Anayasası

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Citefactor Acedemic Scientific Journals


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Cosmos Impact Factor


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Science Library Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the Society of Economics and Development.


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the International Index Copernicus.


  Indexed

  The IDEAstudies journal indexed by the Rootindexing Journal Abstracting and Indexing Service.

  Root Indexing


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by the Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Scientific World Index (SCIWIN)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Directory of Research Journals Indexing (DRJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Advanced Science Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by the Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF).


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by ResearchBible (Academic Resource Index).Adres :KSU İİBF İşletme Bölümü Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / Türkiye
Telefon :+90 507 823 22 47 Whatsapp Faks :
Eposta :ideastudiesjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri