Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


PAZAR YÖNLÜLÜK VE ÖRGÜT STRATEJİSİNİN İŞLETME PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BİR ARAŞTIRMA -Kaynak Tabanlı Görüş Perspektifinde-

Stratejik yönetim ve stratejik pazarlama yazınında temel soru  işletmelerin sürdürülebilir rekabet avantajını nasıl elde ettikleri ve bunu nasıl  sürdürdürdükleridir. Bu soruya cevap bulabilmek için işletme performansı ile örgüt stratejileri ve pazar yönlülük üzerine  ampirik çalışma gerçekleştirilmiştir. Pazar yönlülük ve örgüt strateji seçimi işletmelerin rekabet avantajı yaratmada, yeni mal ve\veya hizmetler, yeni pazar alanları ve fırsatları yaratma uygulamaları ile ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmanın amacı Antalya ili organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren imalat işletmelerin de pazar yönlülük ve örgütsel stratejilerin işletme performansı üzerindeki olası etkilerini ve pazar yönlülüğün örgüt stratejisi üzerindeki etkisini belirlemeye yönelik ampirik bir çalışmadır.

Çalışma 280 imalat işletmesinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada kısmi en küçük kareler yöntemi ile model testi gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bulgulara göre; araştırmada oluşturulan 3 araştırma hipotezi, pazar yönlülüğün, örgüt stratejisi ve işletme performansı üzerinde doğrudan ve pozitif bir etkisinin olduğu ve örgüt stratejisinin de işletme performansı üzerinde doğrudan ve pozitif bir ilişkisinin olduğu görülmüş ve oluşturulan araştırma modeli doğrulanmıştırAnahtar Kelimeler
Pazar Yönlülük, Örgüt Stratejisi, İşletme Performansı

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Citefactor Acedemic Scientific Journals


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Cosmos Impact Factor


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Science Library Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the Society of Economics and Development.


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the International Index Copernicus.


  Indexed

  The IDEAstudies journal indexed by the Rootindexing Journal Abstracting and Indexing Service.

  Root Indexing


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by the Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Scientific World Index (SCIWIN)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Directory of Research Journals Indexing (DRJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Advanced Science Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by the Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF).


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by ResearchBible (Academic Resource Index).Adres :KSU İİBF İşletme Bölümü Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / Türkiye
Telefon :+90 507 823 22 47 & +90 543 373 80 81 & +90 539 67 Faks :
Eposta :ideastudiesjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri