Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


KAYIT DIŞI İSTİHDAM VE VERGİ TAKOZUNUN TÜRKİYE VE OECD ÜLKELERİYLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde yapısal bir sorun halini alan kayıt dışı istihdam pek çok nedene dayanmaktadır. Çalışmada kayıt dışı istihdamın mali nedenleri irdelenmiş, sigorta primi ve vergilerin oluşturduğu yük üzerinde durulmuştur. Daha sonra, Türkiye’de kayıt dışı istihdam; yıllar, sektörler ve bölgeler itibarıyla incelenmiş, yıllar itibarıyla kayıt dışı istihdam oranının azalma eğiliminde olduğu görülmüştür. Sektörler itibarıyla incelendiğinde kayıt dışı istihdamın en yüksek oranda gerçekleştiği sektörün tarım sektörü olduğu, kayıt dışı istihdamın en düşük oranda gerçekleştiği sektörün ise sanayi sektörü olduğu görülmüştür. Bölgesel olarak kayıt dışı istihdam, gelişmiş bölgelere kıyasla gelişmemiş bölgelerde daha yüksek oranlarda gerçekleşmiştir. OECD ülkeleri ile Türkiye’de vergi yükü ve ücretler üzerindeki toplam vergi takozu karşılaştırıldığında; Türkiye’deki vergi yükünün OECD ortalamasının altında olduğu, vergi takozunun ise OECD ortalamasının üzerinde olduğu görülmüştür.Anahtar Kelimeler
Kayıt Dışı İstihdam, Ücret, Vergi Takozu, Vergi Yükü

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Citefactor Acedemic Scientific Journals


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Cosmos Impact Factor


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Science Library Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the Society of Economics and Development.


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the International Index Copernicus.


  Indexed

  The IDEAstudies journal indexed by the Rootindexing Journal Abstracting and Indexing Service.

  Root Indexing


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by the Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Scientific World Index (SCIWIN)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Directory of Research Journals Indexing (DRJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Advanced Science Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by the Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF).


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by ResearchBible (Academic Resource Index).Adres :KSU İİBF İşletme Bölümü Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / Türkiye
Telefon :+90 507 823 22 47 Whatsapp Faks :
Eposta :ideastudiesjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri