Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


PSİKOLOJİK SÖZLEŞME VE PRESENTEEİSM İLİŞKİSİ: BİR ALAN ARAŞTIRMASI

İş yaşamı içerisinde çeşitli örgütsel ve çevresel faktör ile etkileşim içerisinde olan çalışanlar yapıları nedeni ile biyolojik ve psikolojik olarak diğer bireylerden daha hassas konumdadırlar. Örgütlerde devamlılığın sağlanması çoğu üretim girdisi gibi insan unsurunun da istikrarına bağlıdır. Bu yüzden özünde psikolojik sözleşme ve presenteeism kavramına yönelik çalışmalar oldukça önemlidir. Presenteeism, hastayken işgörenin işe devam etmesi ve buna bağlı olarak verimliliğin azalması olarak tanımlanmıştır. Psikolojik sözleşme ise, “İş akdinde sözlü, yazılı, davranışsal ve tutumsal iletilerin yorumlanması ve algılanması ile organizasyonun ve bireyin yükümlülükleriyle ilgili kişi tarafından oluşturulan zihni beklentiler kümesi” şeklinde ifade edilebilir. Bu çalışmanın temel amacı, presenteeism ve psikolojik sözleşme arasındaki ilişkiyi incelemektir. Bu amaçla, Akdeniz Bölgesinde yer alan bir ilde faaliyet gösteren beş yıldızlı iki otelde 142 çalışan üzerinde bir anket uygulaması yapılmıştır. Anket sonucu elde edilen veriler SPSS kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmada veri elde etmek adına, Millward ve Hopkins (1998) tarafından geliştirilen 17 maddelik “psikolojik sözleşme ölçeği” ile Koopman vd. (2002) tarafından geliştirilen 6 maddelik “presenteeism” ölçekleri kullanılmıştır.Anahtar Kelimeler
Presenteeism, Psikolojik Sözleşme, İşgörenler

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Citefactor Acedemic Scientific Journals


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Cosmos Impact Factor


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Science Library Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the Society of Economics and Development.


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the International Index Copernicus.


  Indexed

  The IDEAstudies journal indexed by the Rootindexing Journal Abstracting and Indexing Service.

  Root Indexing


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by the Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Scientific World Index (SCIWIN)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Directory of Research Journals Indexing (DRJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Advanced Science Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by the Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF).


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by ResearchBible (Academic Resource Index).Adres :KSU İİBF İşletme Bölümü Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / Türkiye
Telefon :+90 507 823 22 47 & +90 543 373 80 81 & +90 539 67 Faks :
Eposta :ideastudiesjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri