Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


TÜRKİYE’DE TURİZM GELİRLERİ VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ

Turizm, bir ülkenin ekonomik sosyal ve kültürel alanlarda gelişme kaydetmesini sağlayan önemli bir sektördür. Ekonomik açıdan değerlendirildiğinde turizm gelirleri, dış açıkların giderilmesinde, işsizliğin azaltılmasında, ekonomik büyümenin artırılmasında önemli rol oynar. Bu çalışmada amaç, ekonomi literatüründe sıkça tartışma konusu olan turizm gelirlerinin ekonomik büyüme üzerindeki etkisinin Türkiye ekonomisi için incelenmesidir. Bu amaç için, 2003-2017 arası üçer aylık veriler kullanılarak, VAR analizi, etki-tepki analizi yapılmış ve değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisinin bulunabilmesi için Granger Nedensellik analizi yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, Türkiye’nin turizm gelirleri ile ekonomik büyümesi arasında nedensellik ilişkisine rastlanmıştır. Elde edilen bu sonuç, turizm gelirlerinin Türkiye’de ekonomik büyümenin önemli bir kaynağı olduğunu göstermektedir.Anahtar Kelimeler
Turizm Gelirleri, Ekonomik Büyüme, VAR Analizi, Granger Nedensellik Analizi

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Citefactor Acedemic Scientific Journals


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Cosmos Impact Factor


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Science Library Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the Society of Economics and Development.


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the International Index Copernicus.


  Indexed

  The IDEAstudies journal indexed by the Rootindexing Journal Abstracting and Indexing Service.

  Root Indexing


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by the Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Scientific World Index (SCIWIN)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Directory of Research Journals Indexing (DRJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Advanced Science Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by the Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF).


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by ResearchBible (Academic Resource Index).Adres :İstanbul / Türkiye
Telefon :+90 543 373 80 81 Whatsapp Faks :
Eposta :ideastudiesjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri