Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


BİR ÇEVRE YÖNETİM MUHASEBESİ ARACI: MALZEME AKIŞ MALİYET MUHASEBESİ

Geleneksel anlamda işletmelerin varlıklarını sürdürebilmeleri için en önemli faktörün finansal performans olduğu düşünülse de, günümüzde bu anlayış yerini sürdürülebilir, çevreye duyarlı işletme yönetimi anlayışına bırakmıştır. İşletmeler faaliyet alanları doğrultusunda üretimlerini yapabilmek için doğal kaynakları tüketmekte ve çevreye zarar vermektedir. Sürdürülebilirlik ve çevreye duyarlı yönetim anlayışı doğrultusunda işletmeler çevresel etkilerini kontrol etmek durumundadırlar. Çevre yönetimi muhasebesi bu konuda işletmelere yardımcı olmaktadır. Bu çalışmada işletmelerin hem finansal hem de çevresel performanslarını izleyebilecekleri bir yöntem olan çevre yönetim muhasebesi yöntemlerinden birisi olan malzeme akış maliyet muhasebesi teorik olarak değerlendirilmiştir.Anahtar Kelimeler
Malzeme Akış Maliyet Muhasebesi, Çevre Muhasebesi, Çevre Yönetim Muhasebesi

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Citefactor Acedemic Scientific Journals


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Cosmos Impact Factor


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Science Library Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the Society of Economics and Development.


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the International Index Copernicus.


  Indexed

  The IDEAstudies journal indexed by the Rootindexing Journal Abstracting and Indexing Service.

  Root Indexing


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by the Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Scientific World Index (SCIWIN)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Directory of Research Journals Indexing (DRJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Advanced Science Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by the Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF).


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by ResearchBible (Academic Resource Index).Adres :KSU İİBF İşletme Bölümü Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / Türkiye
Telefon :+90 507 823 22 47 Whatsapp Faks :
Eposta :ideastudiesjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri