Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


SEÇİLMİŞ GEÇİŞ EKONOMİLERİNDE ÖZELLEŞTİRME: KIRGIZİSTAN, KAZAKİSTAN VE TÜRKMENİSTAN ÖRNEĞİ

Kamu politikaları 1980’li yıllarda Keynesyen yaklaşımdan piyasa ekonomisine dayalı yaklaşımlara doğru kaymıştır. Bu yıllarda politik rejimlerine ve sosyoekonomik durumlarına bakmaksızın, birçok ülke kamu kesimini daraltmaya ve piyasa ekonomisini güçlendirmeye çalışmıştır. Ülkeler kamu kurumlarını özelleştirerek piyasa ekonomisi mekanizmasını yerleştirmeyi amaçlamışlardır. Sosyalist model yapısından ve iç dinamiklerinden dolayı kendi sonunu hazırlamıştır. Sosyalist ülkeler 1960’lı yıllardan itibaren ekonomik sistem için çözüm arayışlarında bulunmuşlar, ancak reform denemelerinde başarısız olmuşlardır.SSCB (Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği) komünist partisi genel sekreteri Mihail Gorbaçov komünist partinin 1989 yılındaki 27. kongresinde ekonominin kısmi tedbirlerle düzeltilmesinin mümkün olmadığını belirterek, kapsamlı ekonomik değişimlerin başlatmasını önermiştir. Küreselleşen dünyada hantallaşan kamu sektörü, büyük sorunlarla karşı karşıya kalmıştır. Birçok ülkede; devlet işletmelerinin özelleştirilmesinin amacı vatandaşların yaşama standartlarını geliştirmek ve daha yüksek bir büyüme oranı elde etmektir. Bilindiği gibi; özelleştirme sürecinde hükümet, toplumdaki rolünü azaltmaktadır. Bu anlamda bu çalışma geçiş ekonomisinde özelleştirme sürecini analiz edecektir.Anahtar Kelimeler
Geçiş Ekonomileri,Piyasa Ekonomisi,Sosyalizm,Karma Ekonomi,Ekonomik Liberalizm

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Citefactor Acedemic Scientific Journals


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Cosmos Impact Factor


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Science Library Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the Society of Economics and Development.


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the International Index Copernicus.


  Indexed

  The IDEAstudies journal indexed by the Rootindexing Journal Abstracting and Indexing Service.

  Root Indexing


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by the Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Scientific World Index (SCIWIN)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Directory of Research Journals Indexing (DRJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Advanced Science Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by the Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF).


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by ResearchBible (Academic Resource Index).Adres :İstanbul / Türkiye
Telefon :+90 539 673 66 66 Whatsapp Faks :
Eposta :ideastudiesjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri