Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


TARİHSEL BAKIŞ AÇISIYLA TÜRKİYE'DE MUHASEBE ALANINDA YAŞANAN GELİŞMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Ekonomik, teknolojik ve işletmecilik alanlarında yaşanan değişimler ve ülkeler arasındaki sınırların kalkması uluslararası gelişmelere uyumu zorunlu hale getirmektedir. Ülkemizde de tarihsel süreç içerisinde hemen her alanda yaşandığı gibi gerek muhasebe mesleği, gerek muhasebe eğitimi gerekse de muhasebe uygulamaları alanında da birçok gelişmenin yaşandığı görülmektedir. Bu çalışmada ülkemizde muhasebe alanında yaşanan gelişmelerin ve bu gelişmelerin etkilerinin tarihsel olarak değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Çalışmanın çerçevesini “muhasebe mesleğinde yaşanan gelişmeler”, “muhasebe eğitiminde yaşanan gelişmeler” ve “muhasebe uygulamalarında yaşanan gelişmeler” olmak üzere üç ana başlık oluşturmaktadır. Çalışmada veri toplama tekniği olarak ikincil kaynak tarama yöntemi kullanılmıştırAnahtar Kelimeler
Muhasebe Tarihi, Muhasebede Değişim, Muhasebe Mesleği, Muhasebe Eğitimi

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Citefactor Acedemic Scientific Journals


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Cosmos Impact Factor


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Science Library Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the Society of Economics and Development.


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the International Index Copernicus.


  Indexed

  The IDEAstudies journal indexed by the Rootindexing Journal Abstracting and Indexing Service.

  Root Indexing


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by the Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Scientific World Index (SCIWIN)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Directory of Research Journals Indexing (DRJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Advanced Science Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by the Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF).


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by ResearchBible (Academic Resource Index).Adres :KSU İİBF İşletme Bölümü Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / Türkiye
Telefon :+90 507 823 22 47 & +90 543 373 80 81 & +90 539 67 Faks :
Eposta :ideastudiesjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri