Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE TURİZM SEKTÖRÜNÜN YOKSULLUĞU AZALTMADAKİ ROLÜ

Yoksulluk; hem dünyada hem Türkiye’de gün geçtikçe artan ve önemini koruyan problemlerin başında gelmektedir. Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler gibi uluslararası kuruluşların ilgili raporlarında ve ülkelerin kırsal odaklı kalkınma politikalarında; yoksulluğun azaltılması ve yoksulluğun beraberinde getirdiği negatif sonuçların ortadan kaldırılmasında “yoksul yanlı turizmin” etkili bir araç olabileceği vurgulanmaktadır. Yoksul Yanlı Turizm en genel anlamıyla; turizm sektörüne dayalı kalkınma faaliyetlerinin, yoksul kesimin ihtiyaçlarını gidermesi ve yoksulların yaşam kalitesini iyileştirmesidir. Yoksul yanlı turizm şeffaf süreci kapsayan bir yaklaşım olup, yoksul yanlı turizmin bu süreçte amacı ekonomik döngüde karar almaya yoksulları da dâhil etmektir. Bu noktadan hareketle çalışmanın amacını; Türkiye’de yoksulluğu azaltmada politika olan turizmin; işkolu sağlamaya, refah seviyesini yükseltmeye, gelir düzeyini iyileştirmeye yaptığı katkılardan bahsedilecek ve ilgili vaka örnekleriyle konuya açıklık kazandırılacaktır.Anahtar Kelimeler
Turizm, Yoksulluk, Yoksul Yanlı Turizm, Türkiye

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Citefactor Acedemic Scientific Journals


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Cosmos Impact Factor


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Science Library Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the Society of Economics and Development.


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the International Index Copernicus.


  Indexed

  The IDEAstudies journal indexed by the Rootindexing Journal Abstracting and Indexing Service.

  Root Indexing


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by the Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Scientific World Index (SCIWIN)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Directory of Research Journals Indexing (DRJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Advanced Science Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by the Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF).


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by ResearchBible (Academic Resource Index).Adres :KSU İİBF İşletme Bölümü Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / Türkiye
Telefon :+90 507 823 22 47 Whatsapp Faks :
Eposta :ideastudiesjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri