Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


PSİKOLOJİK SÖZLEŞMENİN ÖRGÜTSEL GÜVEN ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ANALİZİ: TIBBİ SATIŞ MÜMESSİLLERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

Çalışmada, klasik iş sözleşmelerinin ötesinde örgütler adına önemi giderek artan psikolojik sözleşme kavramının örgütsel güven üzerindeki etkisinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda Konya ili ve çevresinde görev yapmakta olan tıbbi satış mümessillerini kapsayan ankete dayalı nicel bir araştırma yapılmıştır. Bölgede görevli olan toplam 350 tıbbi satış mümessiline dağıtılan anketten, geri bildirimi gerçekleşen ve değerlendirmeye alınan 166 adeti SPSS 22.0 programı aracılığıyla istatistiksel analizlere tabi tutulmuştur. Söz konusu analizler sonucunda, psikolojik sözleşme ile alt boyutlarından ilişkisel psikolojik sözleşmenin örgütsel güven üzerinde pozitif ve anlamlı etkisinin olduğu tespit edilmiş, ayrıca psikolojik sözleşmenin diğer alt boyutu olan işlemsel psikolojik sözleşmenin ise örgütsel güven üzerinde negatif ve anlamlı etkisinin olduğu görülmüştür.Anahtar Kelimeler
Psikolojik Sözleşme, Güven, Örgütsel Güven

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Citefactor Acedemic Scientific Journals


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Cosmos Impact Factor


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Science Library Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the Society of Economics and Development.


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the International Index Copernicus.


  Indexed

  The IDEAstudies journal indexed by the Rootindexing Journal Abstracting and Indexing Service.

  Root Indexing


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by the Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Scientific World Index (SCIWIN)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Directory of Research Journals Indexing (DRJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Advanced Science Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by the Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF).


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by ResearchBible (Academic Resource Index).Adres :KSU İİBF İşletme Bölümü Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / Türkiye
Telefon :+90 507 823 22 47 & +90 543 373 80 81 & +90 539 67 Faks :
Eposta :ideastudiesjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri