Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


HASTANELERDE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ VE TÜKETİM TAHMİNİ

Bu çalışma, İstanbul ilinde bulunan bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gerçekleşen geçmiş tüketim verileri üzerinden, gelecek yıl tahminlerini hesaplamak için formül geliştirmek ve bu geliştirilen formülün başarısını irdelemek amacıyla tasarlanmıştır. Bu çalışmada, bir kamu hastanesinde kullanılan tıbbi sarf malzemeleri incelenerek, belirlenen kriterlere göre seçilen malzemelerin, geçmiş beş yıllık tüketim verilerinin aritmetik ortalaması, çıkışı olan aya göre ortalaması ve en yüksek üç ayın ortalaması hesaplanarak, elde edilen bu üç ortalama verinin aritmetik ortalaması alınmak suretiyle gelecek yıl planlamasında kullanılacak aylık tüketim miktarı hesaplanmıştır. Çalışmaya konu edilen sarf malzemelerinin seçilmesinde, tedavi protokollerinin ve kullanım alışkanlıklarının tüketime yansımasının minimum olmasına, basit aritmetik ortalama ile sonuca ulaşılabilecek standartlarda tüketime sahip malzeme olmamasına, yıl içerisinde tüketim dalgalanmalarına sahip ve yılda bir kez stok kesintisine uğramış olmasına, beş yıl içerisinde stok tanımlamasında malzeme isimlerinin değişmemiş olmasına ve herhangi bir istatistiki formülasyon ile gelecek yıl tüketim miktarının hesaplanmasının mümkün olmayan malzemelerden olmamasına dikkat edilmiştir. Belirlenen sarf malzemeleri üzerinden yapılan hesaplamalarda, aritmetik ortalaması, çıkışı olan aya göre ortalaması ve en yüksek üç ayın ortalamasının hesaplanmasından sonra elde edilen üç verinin aritmetik ortalaması alınmak suretiyle yapılan gelecek yıl tahmininde, hata payının % 20’den az olduğu tespit edilmiştir. 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 24.maddesine dayanılarak, % 20 iş artış veya eksiliş yapılabildiği göz önünü alındığında, yapılan gelecek yıl tahminindeki hata payının % 20’den az olması, kullanılan hesaplama yönteminin başarılı olduğunu göstermektedir.Anahtar Kelimeler
Hastane, Tedarik Zinciri, Tüketim Tahmini, Stok Yönetimi

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Citefactor Acedemic Scientific Journals


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Cosmos Impact Factor


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Science Library Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the Society of Economics and Development.


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the International Index Copernicus.


  Indexed

  The IDEAstudies journal indexed by the Rootindexing Journal Abstracting and Indexing Service.

  Root Indexing


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by the Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Scientific World Index (SCIWIN)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Directory of Research Journals Indexing (DRJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Advanced Science Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by the Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF).


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by ResearchBible (Academic Resource Index).Adres :KSU İİBF İşletme Bölümü Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / Türkiye
Telefon :+90 507 823 22 47 Whatsapp Faks :
Eposta :ideastudiesjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri