Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


ETİK-SİYASET-EYLEM İLİŞKİSİ: DÜNDEN BUGÜNE İNSANIN SİYASAL VAR OLUŞUNA İLİŞKİN BİR SORGULAMA

Felsefe tarihi, düşüncenin gözünü varlıktan insana çevirdiği dönemden bu yana insanın var oluşu ve sonrasında siyasal var oluşu üzerine bir dizi tartışma üzerinden şekillenmiştir. Felsefi düşünce içinde doğduğu ve geliştiği toplumsal ve siyasal şartlardan bağımsız olmamıştır. Antik Yunan’dan bu yana ortaya çıkan toplumsal ve siyasal kurumlar, yapılar ve süreçler siyasal teorinin, üzerinde kafa yorduğu meseleler olmuştur. Nitekim bu çalışma, bu süreçler içinde kendini bulma çabasında olan insan üzerine düşünen siyasal düşüncenin, etik, siyaset ve eylem ile ilişkisi bağlamında izini sürmeyi amaçlamaktadır. Bu bağlamda antik Yunan’da siyasal düşünceyi şekillendiren etik-siyaset ilişkisi, günümüz modern toplumlarının siyasal sorunlarını kavrayabilmek için bir imkan olarak değerlendirilmektedir. İnsan için iyinin ne olduğu arayışı onu yaşamının amacına götürebilecek midir? İnsan olarak var olma mücadelesi onu siyasal varlık haline getirirken, kaybolmakta olduğu iddia edilen siyasal alan yeniden kurulabilecek midir? Çalışmada bu sorulara, çağdaş teorisyenlerin iddia ve tartışmalarının izi sürülerek cevap aranmaktadır. Bu arayışta Aristoteles’in kurduğu etik-siyaset ilişkisi başlangıç olarak kabul edilerek, çağdaş siyasal teorisyenlerden Hannah Arendt, Jürgen Habermas, Chantal Mouffe ve Benjamin Barber’in siyaset kavrayışları etik ve eylemle ilişkisi bağlamında değerlendirilmektedir.Anahtar Kelimeler
Siyaset, Etik, Eylem, Demokrasi, Toplumsal Hareketler

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Citefactor Acedemic Scientific Journals


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Cosmos Impact Factor


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Science Library Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the Society of Economics and Development.


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the International Index Copernicus.


  Indexed

  The IDEAstudies journal indexed by the Rootindexing Journal Abstracting and Indexing Service.

  Root Indexing


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by the Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Scientific World Index (SCIWIN)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Directory of Research Journals Indexing (DRJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Advanced Science Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by the Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF).


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by ResearchBible (Academic Resource Index).Adres :KSU İİBF İşletme Bölümü Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / Türkiye
Telefon :+90 507 823 22 47 & +90 543 373 80 81 & +90 539 67 Faks :
Eposta :ideastudiesjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri