Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


YİYECEK- İÇECEK İŞLETMELERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜMÜ VE HİZMET KALİTESİ BOYUTLARININ AHS YÖNTEMİ İLE DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE ÖNCELİKLERİNİN BELİRLENMESİ

Günümüzde küreselleşme ile işletmeler, yoğun rekabet ortamında varlıklarını devam ettirebilmek amacıyla çevresindeki gelişmelere ve değişimlere uyum sağlamak zorundadır. Yiyecek-içecek işletmeleri ise varlıklarını devam ettirebilmek amacıyla sürekli olarak mevcut hizmet kalitelerini korumaları ve geliştirmelerini gerekli kılmaktadır. Araştırmanın amacı, Hatay’ın Arsuz İlçesindeki yiyecek- içecek işletmelerinin hizmet kalitesini ölçmek ve hizmet kalitesi boyutlarının demografik değişkenlere göre AHS yöntemi ile öncellikleri belirlenerek karşılaştırmaktır. Araştırma örneklemi olarak ise, Haziran-Ekim 2019 tarihleri arasında Arsuz’un Karaağaç mevkiindeki restoranların müşterilerine uygulanmıştır. Elde edilen 309 anket istatistik paket programı ile analizleri gerçekleştirilmiştir. Araştırmada ayrıca hizmet kalitesinin boyutları demografik değişkenlere göre Analitik Hiyerarşi Süreci yöntemi ile önem dereceleri belirlenerek karşılaştırılmıştır.Anahtar Kelimeler
Yiyecek-İçecek, AHS, Hatay, Hizmet Kalitesi

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Citefactor Acedemic Scientific Journals


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Cosmos Impact Factor


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Science Library Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the Society of Economics and Development.


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the International Index Copernicus.


  Indexed

  The IDEAstudies journal indexed by the Rootindexing Journal Abstracting and Indexing Service.

  Root Indexing


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by the Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Scientific World Index (SCIWIN)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Directory of Research Journals Indexing (DRJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Advanced Science Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by the Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF).


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by ResearchBible (Academic Resource Index).Adres :KSU İİBF İşletme Bölümü Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / Türkiye
Telefon :+90 507 823 22 47 & +90 543 373 80 81 & +90 539 67 Faks :
Eposta :ideastudiesjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri