Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


KİŞİSEL SATIŞ PERSONELİNİN MESLEKLERİNE İLİŞKİN METAFORİK ALGILARININ BİR ANALİZİ

İşletmeler maksimum kar elde etme ve devamlılığını sağlamak amacıyla etkin pazarlama yönetimi uygulamak zorundadır. Etkin pazarlama yönetimi de ürün, fiyat, dağıtım ve tutundurma bileşenlerinin etkin şekilde yürütülmesiyle gerçekleşir. İşletmenin mal ve hizmetlerini hedef kitleye tanıtan tutundurma bileşenidir. Tutundurma fonksiyonunun en etkili ve en pahalı yöntemi ise kişisel satıştır. Araştırmada kişisel satış personelinin mesleklerine ilişkin algıları metaforlar aracılığıyla incelenmiştir. Nitel araştırma desenlerinden olgu bilim modeli kullanılmıştır. 30 kişisel satış personeliyle yüz yüze görüşmeler yapılmıştır. Kişisel satış kavramına yönelik geliştirdikleri metaforlar içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir. Araştırma sonucunda kişisel satış kavramına ilişkin 6 kategori altında 16 metafor geliştirdikleri görülmüştür. Kişisel satış personelinin iletişime açık, yol gösterici, bilgili, zamanı iyi kullanan ve ihtiyaçlara göre hareket eden olduğu metaforlar aracılığıyla anlatılmıştır. Bu çalışmayla kişisel satış personelinin pazarlamadaki önemi, metaforlar aracılığıyla ortaya konmaya çalışılmıştır.Anahtar Kelimeler
Pazarlama, Kişisel Satış, Metafor, İçerik Analizi, Olgu bilim.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Citefactor Acedemic Scientific Journals


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Cosmos Impact Factor


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Science Library Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the Society of Economics and Development.


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the International Index Copernicus.


  Indexed

  The IDEAstudies journal indexed by the Rootindexing Journal Abstracting and Indexing Service.

  Root Indexing


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by the Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Scientific World Index (SCIWIN)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Directory of Research Journals Indexing (DRJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Advanced Science Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by the Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF).


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by ResearchBible (Academic Resource Index).Adres :KSU İİBF İşletme Bölümü Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / Türkiye
Telefon :+90 507 823 22 47 Whatsapp Faks :
Eposta :ideastudiesjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri