Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


TÜRKİYE’NİN 1980 SONRASI DIŞ TİCARET VE BÜYÜME İLİŞKİSİ: İHRACAT PERFORMANSININ BİR ANALİZİ

Türkiye ekonomisi, 24 Ocak 1980 tarihinde alınan kararlarla ithal ikameci politikaları terk ederek ihracata dayalı büyüme stratejisini benimsemiştir. Ancak aradan 40 yıl geçmesine rağmen, ihracatta istenilen başarıya ulaşılamamış ve Türkiye ekonomisi sürekli dış ticaret açığı veren bir ülke haline gelmiştir. Bu çalışmada söz konusu durumu analiz edebilmek maksadıyla, ihracat ve ithalat ile büyüme arasındaki ilişki test edilmiştir. Bu amaçla, Granger nedensellik testi uygulanarak değişkenler arasındaki ilişkinin yönü belirlenmiştir. Değişkenler arasındaki ilişkinin büyüklüğü ise Genelleştirilmiş Momentler Yöntemi kullanılarak tahmin edilmiştir. Ekonometrik bulgular, ihracat ve GSYİH büyümesi üzerinde ithalatın daha güçlü ve istatistiksel olarak anlamlı bir etkiye sahip olduğu yönündedir. Ayrıca çalışmada, 1980 sonrası Türkiye’nin ihracatının neden istenilen seviyeye ulaşamadığı seçilmiş ülke örnekleriyle karşılaştırmalı bir biçimde analiz edilmiştir. Çalışma sonuçlarına dayanarak, kamunun etkinliğinin, Ar-Ge harcamalarının, ihracat içindeki ileri teknoloji ürünlerinin payının ve ihracatın katma-değerinin düşük olmasının ihracatın gelişmesinin önündeki en önemli engeller olduğu söylenebilir.Anahtar Kelimeler
Genelleştirilmiş Momentler Yöntemi, İhracat, Ar-Ge yatırımları

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Citefactor Acedemic Scientific Journals


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Cosmos Impact Factor


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Science Library Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the Society of Economics and Development.


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the International Index Copernicus.


  Indexed

  The IDEAstudies journal indexed by the Rootindexing Journal Abstracting and Indexing Service.

  Root Indexing


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by the Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Scientific World Index (SCIWIN)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Directory of Research Journals Indexing (DRJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Advanced Science Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by the Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF).


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by ResearchBible (Academic Resource Index).Adres :KSU İİBF İşletme Bölümü Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / Türkiye
Telefon :+90 507 823 22 47 Whatsapp Faks :
Eposta :ideastudiesjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri