Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


SAĞLIK HİZMETLERİNDE TEMSİL TEORİSİNE İLİŞKİN BİR DERLEME

Tıpkı vekâlet teorisinde olduğu gibi temsil teorisinin de temel odak noktası, sermaye veya işletme sahipleri ile bunlara vekillik yapmakla görevlendirilen profesyonel yöneticiler arasındaki ilişkidir. Ancak vekâlet teorisinden farklı olarak temsil teorisi, her iki tarafın da çıkarlarını birlikte maksimize etmeye çalışan bir teoridir. Bunun sebebi ise, bu iki önemli paydaşın birbirinden ayrı bir hedef belirlemeyip aynı hedef ve amaçlar için birlikte çalışmaları gerektiği varsayımıdır. Sağlık profesyonelleri ile hastaların temel amaç ve hedeflerinin aynı olması sebebi ile bu çalışmanın motivasyon kaynağıdır. Bu çalışmanın amacı temsil teorisinin sağlık hizmetlerindeki yansımalarını ortaya koymak ve bu konuda var olan dağınık bilgiyi bir makalede birleştirmektir. Bu çalışma için genel literatür bilgisi toplanmış ve konu ile ilgili çalışmalardan alıntı ve esinlenme yöntemi ile bilgiler bir araya getirilmiştir. Bu çalışma kapsamında elde edilen verilerin ışığında sağlık sektöründe yer alan paydaşlar arasındaki ilişkisinin planlanmasında ve sistemin kurgulanıp uygulamaya geçilmesinde çok yönlü düşünülmesi gerektiği önerilebilir. Ayrıca kalite kurulları, denetleme otoriteleri, sigorta şirketleri, dış gözlemciler ve sağlık politikacılarının, sağlık sisteminde yer alan bütün paydaşların ilişkilerini dikkate alan olası malpraktis veya gereksiz sağlık hizmeti kullanımını engelleyici önlemler alması gerektiği önerilebilir.Anahtar Kelimeler
Sağlık Hizmetleri, Temsil Teorisi, Hasta, Sağlık Profesyonelleri.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Citefactor Acedemic Scientific Journals


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Cosmos Impact Factor


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Science Library Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the Society of Economics and Development.


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the International Index Copernicus.


  Indexed

  The IDEAstudies journal indexed by the Rootindexing Journal Abstracting and Indexing Service.

  Root Indexing


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by the Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Scientific World Index (SCIWIN)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Directory of Research Journals Indexing (DRJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Advanced Science Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by the Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF).


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by ResearchBible (Academic Resource Index).Adres :KSU İİBF İşletme Bölümü Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / Türkiye
Telefon :+90 507 823 22 47 & +90 543 373 80 81 & +90 539 67 Faks :
Eposta :ideastudiesjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri