Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


İNTERNET BAĞIMLILIĞI VE GÜNLÜK HAYATA YANSIMALARI ÜZERİNE BİR ALAN ÇALIŞMASI

İnternet Bağımlılığı, psikolojik rahatsızlıklara ve sosyal sorunlara neden olarak yaşamı olumsuz etkilemektedir. Günümüzde gelişen teknolojiye bağlı olarak internet bağımlılığı ortaya çıkmıştır. İnternet hayatımıza iletişim teknolojilerindeki gelişmeler sonucu girmiştir. İnsanlarca ihtiyaç duyulan her türlü bilgiye ulaşmaya imkân sağlayan, ayrıca insanların hoş vakitler geçirmelerine, uzaktaki sevdikleriyle iletişim kurmalarına olanak sağlayan internet faydalı bir kitle iletişim aracıdır. Fakat internetin getirdiği bu kolaylık ve faydalarının yanında kontrolsüz ve aşırı kullanım sorunlarından kaynaklı bazı olumsuz yanları da azımsanmayacak kadar çoktur. Her ne kadar bu bağımlılık türü her cins ve yaştan insanda görülse de etkisi gençler ve çocuklar üzerinde daha fazladır. Bu alan çalışmasında internet bağımlılığı ve internet bağımlılığının hayata yansımaları bir anket çalışması ile araştırılmıştır. Anket çalışmasının kitlesi Artvin ilindeki internet kullanıcıları olmakla birlikte genç ve orta yaş kesimden oluşan 97 kişi üzerinde gerçekleştirilmiştir. Gönüllü katılım esasına göre oluşturulan bu anket çalışmasında eksik ve çok özensiz doldurulan 7 anket kapsam dışı değerlendirilerek anket çalışmasından çıkarılmıştır. Yani verilerin analiz edildiği toplam anket sayısı 90’dır. Bu çalışmada farklı yaş gruplarına sahip öğrenci, sivil vatandaş ve kamu görevlilerinin internet bağımlılığı düzeyleri incelenmekle birlikte bu durumun şahıslar üzerindeki etkileri değerlendirilmiştir.Anahtar Kelimeler
İnternet, bağımlılık, İnternet Bağımlılığı

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Citefactor Acedemic Scientific Journals


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Cosmos Impact Factor


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Science Library Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the Society of Economics and Development.


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the International Index Copernicus.


  Indexed

  The IDEAstudies journal indexed by the Rootindexing Journal Abstracting and Indexing Service.

  Root Indexing


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by the Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Scientific World Index (SCIWIN)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Directory of Research Journals Indexing (DRJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Advanced Science Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by the Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF).


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by ResearchBible (Academic Resource Index).Adres :KSU İİBF İşletme Bölümü Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / Türkiye
Telefon :+90 507 823 22 47 & +90 543 373 80 81 & +90 539 67 Faks :
Eposta :ideastudiesjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri