Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


KÜRESEL KAMUSAL MALLARIN VERGİLENDİRİLMESİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Küresel kamusal malların tanımlanması ilk olarak küresel kamu bilincinin gelişmesi ile beraber ortaya çıkmıştır. Daha çok eğitim, sağlık, çevre gibi alanlarda ön plana çıkan küresel kamusal mal bilinci günümüzde uluslararası ekonomi hukukunun da önemli bir konusu haline gelmiştir. Küresel kamusal malları genel olarak küresel kamuya ait olan mallar şeklinde ifade etmek mümkündür. Bu anlamda bakıldığında kamusal malların kullanımı ve bunlardan elde edilen gelirlerin değerlendirilmesinde, küresel kamusal malların vergilendirilmesinde ve aynı zamanda elde edilen vergi gelirleri ile ilgili ihtilaflarda, uluslararası ekonomi hukukunun önemli bir rolünün olduğu ifade edilebilir. Ancak literatürde nispeten yeni olan bu konu ile ilgili yeterli çalışma olmadığından, bu araştırmada küresel kamusal malların vergilendirilmesinde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri incelenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre küresel kamusal malların vergilendirilmesinde karşılaşılan güçlüklerin başında küresel kamu bilincinin henüz yönetimler tarafından benimsenip kabul edilmemiş olması gelmektedir. Bunun yanında uluslararası ekonomi hukukunun evrensel doğrularının henüz oluşmamış olması, küresel kamusal mallar konusunda sadece ekonomik yönden ön planda tutulması gibi olumsuzlukların giderilmesi ve evrensel hukuk normlarının ekonomik çerçeveyle bir arada değerlendirilmesinde fayda vardır.Anahtar Kelimeler
Küresel kamusal mal; vergi; küreselleşme.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Citefactor Acedemic Scientific Journals


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Cosmos Impact Factor


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Science Library Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the Society of Economics and Development.


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the International Index Copernicus.


  Indexed

  The IDEAstudies journal indexed by the Rootindexing Journal Abstracting and Indexing Service.

  Root Indexing


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by the Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Scientific World Index (SCIWIN)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Directory of Research Journals Indexing (DRJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Advanced Science Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by the Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF).


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by ResearchBible (Academic Resource Index).Adres :KSU İİBF İşletme Bölümü Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / Türkiye
Telefon :+90 507 823 22 47 Whatsapp Faks :
Eposta :ideastudiesjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri