Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


FAİZ ORANLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (2002-2018)

Günümüz ekonomi kaynaklarında apriori bir değişken olarak kabul edilen faiz; ödünç alınan bir para karşılığında, borç veren tarafa kabul edilen vade sonunda ödenen bedel olarak tanımlanmaktadır. Borçlanma faiz oranları hem hükümetler hem de şirketler açısından çok büyük bir önem arz etmektedir. Bunun yanı sıra uluslararası yatırımcılar, bir ülkeye kaynak aktarırken veya ülkenin kıymetli kâğıtlarını talep ederken, o ülkedeki enflasyon ve kâr beklentisinin yanı sıra faiz oranlarına da bakarak karar vermektedirler. Yüksek faiz oranlarının yatırım kararlarını olumsuz etkilemesi üretimi azaltabilmektedir. Üretim kapasitelerinin daralmasıyla ekonomide büyüme gerçekleşemez, büyümeyen ekonomi istihdam yaratamaz ve işsizliği azaltamaz. Buna ilaveten düşen faiz oranlarıyla getirisi azalan tasarruf sahipleri tasarruf yapmaktan vazgeçip tüketime yönelebilirler. Çelişkiler barındıran ekonomi biliminde faiz oranlarının yüksek veya düşük olması döngüsel olarak ekonomide öteki sorunlarla bağlantılıdır. Faiz, ülkelerin iç piyasası ve küreselleşmenin gerçekleştiği günümüz dünya piyasaları için anahtar bir gösterge olmaktadır. Bir ülkenin ekonomik istikrarı sağlaması için koşullardan biri de iktisadi göstergelerin istenilen düzeylerde gerçekleşmesidir. Faiz göstergesinde yaşanan fazla yükseliş veya düşme birçok sorunu da beraberinde getirmektedir. Ekonomik düzen için faiz olgusunu ve oranını etkileyen faktörlerin belirlenmesi önemli bir etkendir. Bu çalışmanın amacı, faiz oranını etkileyen faktörlerin neler olduğunu analiz etmektir. Türkiye için 2002-2018 dönemine ait çeyreklik veriler kullanarak döviz kuru, enflasyon, kamu borç stoku, libor ve para arzı ile faiz oranı arasındaki ilişkiler Vektör Otoregresyon (VAR) Modeli ve Granger Analizi yardımıyla test edilecektir. Faiz oranlarında meydana gelen bir değişmenin seçilen değişkenler arasında en çok kamu borç stokunu ve enflasyonu etkilediği tespit edilmektedir.Anahtar Kelimeler
Mevduat Faiz Oranı, Enflasyon, VAR

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Citefactor Acedemic Scientific Journals


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Cosmos Impact Factor


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Science Library Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the Society of Economics and Development.


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the International Index Copernicus.


  Indexed

  The IDEAstudies journal indexed by the Rootindexing Journal Abstracting and Indexing Service.

  Root Indexing


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by the Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Scientific World Index (SCIWIN)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Directory of Research Journals Indexing (DRJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Advanced Science Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by the Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF).


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by ResearchBible (Academic Resource Index).Adres :İstanbul / Türkiye
Telefon :+90 507 823 22 47 Whatsapp Faks :
Eposta :ideastudiesjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri