Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


LİSANS DÜZEYİNDE TURİZM EĞİTİMİ VEREN FAKÜLTE VE YÜKSEKOKULLARIN DERS PROGRAMLARININ MUHASEBE DERSLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

Hizmete dayalı bir sektör olan turizm sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin sürdürülebilir kaliteli hizmeti sunmasında eğitimli personel istihdamı önemli bir yere sahiptir. Sektör eğitimli personel ihtiyacını, ortaöğretim kurumlarında lise düzeyinden, yükseköğretim kurumlarında ise ön lisans, lisans ve lisans üstü düzeyden sağlamaktadır. Bu kurumlar, sektörde istihdam edilecek personeli, sektörün ihtiyaçlarına cevap verecek, bilgi, beceri ve donanıma sahip, kalite ve nitelikte mezun etmektedir. Lisans düzeyinde turizm eğitimi veren fakülte ve yüksekokulların ders müfredatlarında, muhasebe derslerinin sayısı ve kredisi, eğitim kalitesine etki eden önemli bir faktördür. Öğrencilerin eğitim-öğretim döneminde yeterli düzeyde muhasebe dersleri alması kısa vadede istihdam edildiği işletmenin kalite ve verimlilik düzeyini, uzun vadede ise sektörün gelişimini önemli oranda etkileyecektir. Araştırmanın amacı, lisans düzeyinde turizm eğitimi veren fakülte ve yüksekokulların ders programlarında verilen muhasebe derslerinin incelenmesidir. Araştırmada, kısmen literatürden, büyük ölçüde ise üniversitelerden elde edilen bilgilerden yararlanılmıştır. Araştırmada, lisans düzeyinde turizm eğitimi veren fakülte ve yüksekokulların müfredatları içerik analizi yöntemi ile incelenmiştir. Söz konusu müfredatlar içerisinde muhasebe derslerinin bulunup bulunmadığı analiz edilmiş ve mevcut muhasebe dersleri de yeterlilik ve çeşit açısından incelenmiştir. Araştırmada ülkemizde lisans düzeyinde turizm eğitimi veren fakülte ve yüksekokulların ders müfredatlarının büyük çoğunluğunda muhasebe ilgili temel derslerin zorunlu ders olarak yer aldığı, ancak analiz ve karar vermeye dayalı muhasebe derslerinin sayıca yetersiz olduğu tespit edilmiştir.Anahtar Kelimeler
Turizm Eğitimi, Lisans Düzeyi, Muhasebe Dersleri

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Citefactor Acedemic Scientific Journals


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Cosmos Impact Factor


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Science Library Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the Society of Economics and Development.


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the International Index Copernicus.


  Indexed

  The IDEAstudies journal indexed by the Rootindexing Journal Abstracting and Indexing Service.

  Root Indexing


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by the Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Scientific World Index (SCIWIN)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Directory of Research Journals Indexing (DRJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Advanced Science Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by the Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF).


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by ResearchBible (Academic Resource Index).Adres :KSU İİBF İşletme Bölümü Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / Türkiye
Telefon :+90 507 823 22 47 Whatsapp Faks :
Eposta :ideastudiesjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri