Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


TÜRKİYE’DE 2000’li YILLARIN BAŞINDA AFET POLİTİKALARI VE KARŞILAŞILAN SORUNLARA İLİŞKİN DÖNEMSEL BİR DEĞERLENDİRME

2000’li yılların başında merkezi ve yerel düzeyde afet politikalarındaki sorunları ele almayı amaçlayan bu çalışma belge incelemesine dayalı dönemsel bir analiz olma özelliğini taşımaktadır. Dolayısıyla bu çalışmada 1999 Gölcük depremi ve sonrasında 2000’li yılların başında afet yönetimine ilişkin düzenleme ve uygulamalar ele alınmıştır. Özellikle dönemin afet politikalarındaki dağınıklık, inşaat ve yapı denetimindeki yetersizlikler, sağlık ve ilk yardım çalışmalarına ilişkin aksaklıklar değerlendirilmiştir. Dönemin afetlere ilişkin planlama, koordinasyon ve işbirliği problemleri analiz edilmiş ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin afet yönetimine bakışı irdelenmiştir. Son olarak Kahramanmaraş ilinde 2000’li yılların başında dönemin afet organizasyonuna değinilmiş ve o dönemde yerel düzeydeki sorunlar irdelenmiştir.Anahtar Kelimeler
Afet Politikaları, 1999 Düzce Depremi, Afet Yönetimi

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Citefactor Acedemic Scientific Journals


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Cosmos Impact Factor


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Science Library Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the Society of Economics and Development.


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the International Index Copernicus.


  Indexed

  The IDEAstudies journal indexed by the Rootindexing Journal Abstracting and Indexing Service.

  Root Indexing


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by the Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Scientific World Index (SCIWIN)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Directory of Research Journals Indexing (DRJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Advanced Science Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by the Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF).


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by ResearchBible (Academic Resource Index).Adres :KSU İİBF İşletme Bölümü Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / Türkiye
Telefon :+90 507 823 22 47 Whatsapp Faks :
Eposta :ideastudiesjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri