Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


EMPATİK-SEMPATİK VE STRATEJİK DAVRANIŞLAR ODAKLI YÖNETİMİN ÇALI-ŞANLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ VE BİR İNCELEME

Yönetici bazen değişkenleri oluşturan ve bazen de bunları yöneten bir kişidir. Yönetimin stratejik olması işin niteliğine göre değişir. Sektörlerde çalışanlar da bu değişime uyum sağlamak zorundadırlar. Değişim ve değişkenlere uyum sağlayamayan yönetici ve çalışan performans sağlayamaz ve başarıya ulaşamaz. Bu çalışmada yöneticilerin empatik ve sempatik beceri düzeylerinin, çalışma yaşamındaki rutin faaliyet ve davranışlarına ne derecede etkili olduğu bu çalışmada ortaya konulmuştur.

Yapılan araştırmalardan, sağlanan yazılı ve sözlü kaynaklardan elde edilen bilgilere göre yüksek empati gücüne sahip olan yöneticilerin, daha az empati gücüne sahip olan yöneticilere göre astlarına olan yaklaşımlarında genel anlamda daha içten olduğu, astlarınca daha sevildiğini düşündükleri, astlarının kendilerine daha rahat yaklaşıp bireysel problemlerini anlattıkları ve yanlarından rahatlamış olarak ayrıldıkları, yüksek performansa dönüşmesi amacıyla astlarının özel problemleriyle daha yakından ilgilendikleri, maaş ve iş güvencesi problemlerinde astlarından yana tavır aldıkları sonucuna varılmıştır. İş yaşamı günden güne değişmektedir. Rekabet kurum ve kuruluşlar ile firmalarda çok acımasız şekilde devam ettiğinden yönetenler ile yönetilenler düşünce, eylem ve planlarını stratejik boyutta konumlandırmak zorundadırlar. Stratejik Yönetimin temel kullanılma amacı, şirketlerin varlıklarını devam ettiren istediğidir. Şirketlerin başarılı olmak için bir vizyona ve bu vizyona bağlı olarak işleyen misyona ihtiyaçları bulunmaktadır. Stratejik Yönetim süreci içerisinde, işletmenin misyonu ve felsefesi belirlenmeli ve uygulanmalıdır. Stratejik yönetimin kapsamı geniştir ve oluşturulma ve uygulanma aşamasında birçok kurum içi ve kurum-dışı etken göz önünde bulundurulmalıdır.Anahtar Kelimeler
Empati, Yönetici Davranışları, Strateji, Yönetici

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Citefactor Acedemic Scientific Journals


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Cosmos Impact Factor


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Science Library Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the Society of Economics and Development.


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the International Index Copernicus.


  Indexed

  The IDEAstudies journal indexed by the Rootindexing Journal Abstracting and Indexing Service.

  Root Indexing


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by the Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Scientific World Index (SCIWIN)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Directory of Research Journals Indexing (DRJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Advanced Science Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by the Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF).


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by ResearchBible (Academic Resource Index).Adres :KSU İİBF İşletme Bölümü Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / Türkiye
Telefon :+90 507 823 22 47 Whatsapp Faks :
Eposta :ideastudiesjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri