Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


İSVEÇ, İNGİLTERE, FRANSA VE TÜRKİYE OMBUDSMANLIK KURUMLARI: KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ

Ombudsmanlık kurumu genelde İskandinav ülkelerinde çok geniş yetkilerle oluşturulmuştur. İngiltere, uzun yıllara dayalı köklü parlamenter sisteme ve yargı bütünlüğüne sahip bir ülke olarak Ombudsmanlık kurumunun oluşturulmasına ilk etapta karşı durmasına rağmen, söz konusu kurum 1967 yılında kısıtlı yetkilerle kurulmuştur. İdari yargının beşiği olan Fransa’da, Ombudsmanlık kurumunun oluşturulmasını önceleri gereksiz olarak kabul edilmiştir fakat 1973 yılında, seçiminde yürütmenin etkili olduğu ombudsmanlık kurumu idari sisteme dahil edilmiştir.

Ülkemizde yaklaşık yirmi yıldır oluşturulmaya çalışılan ombudsmanlık kurumu, 2010 yılında halk oylaması sonucunda Anayasanın bazı maddelerinin değiştirilmesiyle Kamu Denetçiliği adıyla anayasal olarak düzenlenmiştir. Ombudsmanlık, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun 14.06.2012 tarihinde kabul edilmesiyle Kamu Denetçiliği Kurumu adıyla oluşturulmuştur.

Çalışmada İsveç, İngiltere, Fransa ve Türkiye Ombudsmanlık Kurumları; Ombudsmanların nitelikleri, seçilme ve atanma süreçleri, görev süreleri, görevden alınma şekilleri, denetim alanları ve denetime geçme şekilleri açısından aradaki farklar ve benzerlikler ortaya konarak bir karşılaştırma yapmak ve Kamu Denetçiliği Kurumunun eksikliklerini belirtmek amaçlanmıştır. Bu bağlamda çalışma belgelere dayalı teorik bir çerçevede hazırlanmıştır.Anahtar Kelimeler
Ombudsman, Kamu Denetçiliği, İdarenin Denetimi

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Citefactor Acedemic Scientific Journals


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Cosmos Impact Factor


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Science Library Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the Society of Economics and Development.


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the International Index Copernicus.


  Indexed

  The IDEAstudies journal indexed by the Rootindexing Journal Abstracting and Indexing Service.

  Root Indexing


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by the Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Scientific World Index (SCIWIN)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Directory of Research Journals Indexing (DRJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Advanced Science Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by the Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF).


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by ResearchBible (Academic Resource Index).Adres :KSU İİBF İşletme Bölümü Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / Türkiye
Telefon :+90 507 823 22 47 & +90 543 373 80 81 & +90 539 67 Faks :
Eposta :ideastudiesjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri