Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


LEADER-MEMBER INTERACTION IN NURSING

Hizmet sektörünün önemli bir parçası olan sağlık alanında, sunulan hizmetin niteliği, diğer sektörler gibi birçok dinamiğe bağlı olarak değişkenlik gösterir. Çalışanın verdiği hizmetin niteliğini etkileyen bu dinamiklerden birisi de yöneticilerin (liderlerin) çalışanlara karşı sergilediği davranış ve davranış biçimleridir. Liderlik ve liderlik davranışları konusunda yapılan çalışmalarda, üstlerin(liderlerin) astlarına(üyelerine) karşı davranış ve tutumları incelemiştir. Lider-üye etkileşimi teorisi, liderler ve astları arasında gelişen farklı türde ilişkilerine dayanmaktadır.Sağlık alanında da hizmetin niteliğinin artması için yüksek etkileşime ihtiyaç duyulmaktadır. Sağlık organizasyonlarının önemli bir bölümünü oluşturan profesyonel hemşirelerin sunduğu hemşirelik bakımı ve sağlık hizmetinin niteliği, etkileşimin yüksek olması sayesinde artış gösterir. Lider hemşirelerin astlarına karşı güçlü etkileşim kurması, hemşirelerin iş doyumu, işe bağlılıklarını, mesleki gelişimlerini olumlu etkiler. Tüm bu olumlu atmosferin en önemli yansıması da sağlık hizmeti alan hasta için bakım kalitesinin artması, hasta güvenliğinin sağlanması, diğer sağlık hizmeti alan kişiler için de verilen hizmet niteliğinin yüksek olması sayesinde de toplumun sağlığının geliştirilmesinde önemlidir.Anahtar Kelimeler
lider üye etkileşimi, hemşirelik, liderlik

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Citefactor Acedemic Scientific Journals


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Cosmos Impact Factor


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Science Library Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the Society of Economics and Development.


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the International Index Copernicus.


  Indexed

  The IDEAstudies journal indexed by the Rootindexing Journal Abstracting and Indexing Service.

  Root Indexing


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by the Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Scientific World Index (SCIWIN)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Directory of Research Journals Indexing (DRJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Advanced Science Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by the Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF).


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by ResearchBible (Academic Resource Index).Adres :KSU İİBF İşletme Bölümü Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / Türkiye
Telefon :+90 507 823 22 47 Whatsapp Faks :
Eposta :ideastudiesjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri