Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


BANKALARDA İÇ KONTROL SİSTEMLERİ: UYGULAMADA YAŞANAN PROBLEMLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

İç kontrol sistemleri özellikle finans sektöründe yaşanan skandallar ve buna bağlı olarak gelişen kayıpların önlenmesi amacıyla BDDK tarafından bankalar için zorunlu hale getirilmiştir. İç kontrol birimleri bankalarda gerçekleştirdiği fonksiyon itibariyle oldukça önem taşıyan bir konumdadırlar. Bu nedenle söz konusu birimlerce gerçekleştirilen kontrol faaliyetlerinin çeşitliliği ve karmaşıklığı iç kontrol sistemlerinin uygulama yöntemlerini başlı başına inceleme gereğini doğurmuştur. Etkin bir iç kontrol sisteminin hangi işlevleri yerine getireceği, çalışma yöntemleri, bu yöntemlerle hangi risklerin bertaraf edilebileceği, önlenebilecek ve önlenemeyecek riskler, alınması gereken önlemler, verimli çalışma ortamı ve iç kontrol sisteminin verimliliğini etkileyen nedenler gibi birçok unsur zaman içinde araştırılmaya ihtiyaç göstermiştir. Bu çalışmanın amacı bankalarda iç kontrol sistemini oluşturan unsurların ve uygulamada karşılaşılan problemlerin incelenmesi ve sorunlara yönelik çözüm önerileri getirilmesidir. Araştırma sonuçlarına göre uygulamada karşılaşılan sonuçlar banka, kontrolör ve hukuki /teknik düzenlemelerden kaynaklı sorunlar olarak üçe ayrılmakta olup, bu sorunlara yönelik çeşitli çözüm önerileri getirilmiştir.Anahtar Kelimeler
İç Kontrol, Bankacılık, Bankalarda İç Kontrol Sistemleri

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Citefactor Acedemic Scientific Journals


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Cosmos Impact Factor


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Science Library Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the Society of Economics and Development.


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the International Index Copernicus.


  Indexed

  The IDEAstudies journal indexed by the Rootindexing Journal Abstracting and Indexing Service.

  Root Indexing


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by the Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Scientific World Index (SCIWIN)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Directory of Research Journals Indexing (DRJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Advanced Science Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by the Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF).


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by ResearchBible (Academic Resource Index).Adres :KSU İİBF İşletme Bölümü Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / Türkiye
Telefon :+90 507 823 22 47 Whatsapp Faks :
Eposta :ideastudiesjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri