Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


ENDÜSTRİ-İÇİ TİCARETİN GRUBEL-LLOYD YÖNTEMİ İLE ANALİZİ

Bir ulusun aynı endüstriye ait olan bir ürünü hem ithal hem de ihraç edebildiği uluslararası ticaret türü olarak adlandırılan endüstri içi ticaret kavramı 2. Dünya Savaşı?ndan sonra bazı dış ticaret teorilerinin yetersiz kalması sonucunda daha fazla dikkat çeken bir yapı olarak karşımıza çıkmaya başlamıştır. Grubel ve Lloyd?un önemli katkıları sayesinde bu kavram iktisat yazınında yer edinmiş ve günümüzde de uluslararası ticaret literatüründe önemli bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda Türkiye?nin 2019 yılının temel alındığı en fazla ihracat ve ithalat gerçekleştirdiği ilk 20 ürün grubunun 2013-2019 yılları arasındaki endüstri içi ticaret ağırlıkları Grubel-Lloyd endeksi kullanılarak analiz edilmiştir. Yapılan çalışma sonucunda 11 ürün grubunun hem ihracatta hem de ithalatta ilk 20 ürün grubu arasında yer almasından dolayı toplamda 29 ürün grubunun endüstri içi ticaret endeksleri hesaplanmıştır. Elde edilen analiz sonuçlarına göre 15 ürün grubunun endüstri içi ticaret yapısı gösterdiği, 14 ürün grubunda ise endüstriler arası ticaret yapısının hâkim olduğu görülmüştür.



Anahtar Kelimeler
Endüstri-İçi Ticaret, Dış Ticaret, İhracat, İthalat, Türkiye

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Citefactor Acedemic Scientific Journals


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Cosmos Impact Factor


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Science Library Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the Society of Economics and Development.


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the International Index Copernicus.


  Indexed

  The IDEAstudies journal indexed by the Rootindexing Journal Abstracting and Indexing Service.

  Root Indexing


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by the Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Scientific World Index (SCIWIN)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Directory of Research Journals Indexing (DRJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Advanced Science Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by the Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF).


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by ResearchBible (Academic Resource Index).



Adres :KSU İİBF İşletme Bölümü Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / Türkiye
Telefon :+90 507 823 22 47 Whatsapp Faks :
Eposta :ideastudiesjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri