Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


HOLİSTİK PERSPEKTİFTEN GÜNCEL LİDERLİĞE BİR BAKIŞ: DİJİTAL LİDERLİK + YEŞİL TRANSFORMASYONEL LİDERLİK

80’li yıllardan başlayarak ivmelenen teknolojik gelişmeler örgütlerde bu teknolojilere uyum sağlama süreçlerini beraberinde getirmiş ve örgütleri birbirleriyle güçlü bir rekabet yarışına sürüklemiştir. Yaşanan değişimler, dönüşümler ve uyum süreci çerçevesinde günümüz örgütlerinde yönetim işlevi de klasik anlayışın benimsediği lider-üye ilişkisinin dışına çıkmaktadır. Liderlik, kapsayıcı bir tanımlamayla lider, izleyenler ve koşullar arasındaki ilişkilerden oluşan bir fonksiyondur. Bağımsız değişkenler olan lider, izleyenler ve koşullardan herhangi birinin değişmesi durumunda, liderlik de değişime uğramaktadır. Diğer yanda küresel ölçekteki koşullara toplu perspektiften bakmayı ve değişkenlerin, parametrelerin tamamını dikkate almayı ifade eden holizm; tüm, bütün, toplam anlamlarında kullanılmakta olup sistemlerin ve özelliklerinin yalnızca parçaların bir parçası olarak değil, toptan olarak görülmesi gerektiği düşüncesidir. Bu bağlamda, anılan kavram ve olgulardan yola çıkan çalışmanın amacı; küresel dinamikler uzantısında, küresel ağın gereksinimlerime yanıt verme çabasında olan liderlik kuram ve uygulamalarının holistik perspektiften ele alınabilirliğini ve günümüzün öne çıkan liderlik yaklaşımları olan dijital liderlik ile yeşil transformasyonel liderlik bileşimin “güncel liderlik” olarak anılabilirliğini tartışmaya açmaktır. Nitekim tümdengelimle hareket ederek içinde bulunulan teknoloji odaklı, ezber bozucu ve yeniden yaratıcı değişim döneminde, zamanın ruhuna uygun bir liderlik anlayışı için çekirdek değerleri sabit bırakarak, liderlik kavramını teknolojik deyimle güncellemek gerekmektedir. Bu gerekçelerle, çalışmada ayrı ayrı ele alınan ve günümüzün öne çıkan liderlik yaklaşımları olan dijital liderlik ile yeşil transformasyonel liderlik bileşiminin güncel liderlik modeli kavram ve pratiklerinin gereklerini karşılayacağı ileri sürülmektedir.Anahtar Kelimeler
Holizm, Dijital Liderlik, Yeşil Transformasyonel Liderlik, Güncel Liderlik.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Citefactor Acedemic Scientific Journals


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Cosmos Impact Factor


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Science Library Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the Society of Economics and Development.


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the International Index Copernicus.


  Indexed

  The IDEAstudies journal indexed by the Rootindexing Journal Abstracting and Indexing Service.

  Root Indexing


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by the Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Scientific World Index (SCIWIN)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Directory of Research Journals Indexing (DRJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Advanced Science Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by the Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF).


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by ResearchBible (Academic Resource Index).Adres :KSU İİBF İşletme Bölümü Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / Türkiye
Telefon :+90 507 823 22 47 Whatsapp Faks :
Eposta :ideastudiesjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri