Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


YÜKSEKÖRETİMDE KALİTE KÜLTÜRÜ

Bilim camiasında kalitenin örgütsel kültür ile bağlantılı olduğu anlayışı kalite tartışmalarında önem kazanırken, yükseköğretim kurumlarında "kalite kültürü" olgusunun temel araştırma ve kavramsal çalışmalarının Türkiye’de az olduğu söylenebilir. Bu çalışmada, mevcut literatürün ışığında “yükseköğretim kurumlarında kalite kültürü” olgusunu tartışarak yükseköğretim kurumlarına yönelik bir kalite kültürü modeli incelenmiştir. Bu bağlamda, literatüre katkı sağlayacağı düşünülen bu çalışmanın amacı, yükseköğretim kurumlarında “yükseköğretimde kalite kültürü”nün hangi anlayışa doğru geliştiği konusunda farkındalık yaratmak ve gelecek çalışmalar için öneriler sunmaktır.Anahtar Kelimeler
Kalite kültürü, Örgüt kültürü, Yükseköğretim

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Citefactor Acedemic Scientific Journals


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Cosmos Impact Factor


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Science Library Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the Society of Economics and Development.


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the International Index Copernicus.


  Indexed

  The IDEAstudies journal indexed by the Rootindexing Journal Abstracting and Indexing Service.

  Root Indexing


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by the Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Scientific World Index (SCIWIN)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Directory of Research Journals Indexing (DRJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Advanced Science Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by the Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF).


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by ResearchBible (Academic Resource Index).Adres :KSU İİBF İşletme Bölümü Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / Türkiye
Telefon :+90 507 823 22 47 Whatsapp Faks :
Eposta :ideastudiesjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri