Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


KAMU MALİ YÖNETİMİNDE DEVLET MUHASEBESİNİN ROLÜNÜN ETKİNLEŞTİRİLMESİ ÇABALARI VE BÜTÜNLEŞİK YENİ DEVLET MUHASEBESİNE GEÇİŞ

Bu çalışmanın amacı, devlet muhasebesinde reform niteliği taşıyan ve yeni bir uygulama olarak 2018 yılında tüm kamu kurumlarında faaliyete başlayacak olan bütünleşik devlet muhasebesi sisteminin özelliklerini ortaya koymaktır. Çalışmada, sistemin eski sistemden farklarını ortaya koyarak, sistemin devlet muhasebesine getireceği avantajlardan bahsedilecektir. Ayrıca sistemin pozitif ve negatif yönlerinden bahsedilecektir. Çalışmada, yeni sistemle ilgili sınırlı bir literatür olduğu tespit edilmiştir. Mevzuat ve internet tarama yöntemiyle elde edilen bilgilerin anlamlı hale getirilmesi sonucunda çalışma tamamlanmıştır. Sonuç olarak, yeni bütünleşik devlet muhasebe sistemine geçiş isteği, kamuda 5018 Sayılı Kanunun uygulanması sırasında ortaya çıkan yetersizlik ve olumsuzluklardan sonra ortaya çıkmıştır. Özellikle teknolojinin gelişimi, elektronik belge kullanımının artması ve mükerrer kayıtların çoğalması ile beraber devlet muhasebesinde bir reform kaçınılmaz olmuştur. Yeni sistem sonucunda mükerrer kayıtların azalması, iş yükünün azalması, maliyetlerin azalması ve gelir-gider tahminleri ve bütçenin daha doğru ve eksiksiz yapılabileceği düşünülmektedir. Yeni sistem bütünleşik bir sistem olduğundan, bilişim güvenliğinin eski sisteme göre daha da artırılması kaçınılmaz olarak görülmektedir.Anahtar Kelimeler
Bütünleşik, Devlet, Muhasebe, Mali Yönetim.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Citefactor Acedemic Scientific Journals


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Cosmos Impact Factor


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Science Library Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the Society of Economics and Development.


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the International Index Copernicus.


  Indexed

  The IDEAstudies journal indexed by the Rootindexing Journal Abstracting and Indexing Service.

  Root Indexing


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by the Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Scientific World Index (SCIWIN)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Directory of Research Journals Indexing (DRJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Advanced Science Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by the Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF).


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by ResearchBible (Academic Resource Index).Adres :KSU İİBF İşletme Bölümü Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / Türkiye
Telefon :+90 507 823 22 47 & +90 543 373 80 81 & +90 539 67 Faks :
Eposta :ideastudiesjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri