Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


POSSIBLE EFFECTS OF COVID 19 PANDEMIC ON CONSUMERS IN THE LONG TERM: A FIELD RESEARCH IN KIRIKKALE PROVINCE OF TURKEY

Günümüzde COVID 19 salgınının işletmeler ve tüketiciler üzerindeki etkileri araştırmacıların dikkatini çekmektedir. Ancak çalışmalar daha çok salgının kısa vadeli etkileri üzerine odaklanmaktadır. Her ne kadar salgının uzun vadeli etkileri belirsiz ve tahmin edilmesi zor olsa da, uzun vadede davranışları etkilemesi ve “yeni normal”i oluşturması muhtemeldir. Bu nedenle, salgının uzun vadeli etkileri ile ilgili araştırmalar, salgından sonra yeni normalin ve tüketicilerin gelecekteki tutum ve davranışlarının nasıl olacağının anlaşılmasına ve açıklanmasına katkı sağlayacaktır. Bu çerçevede, bu araştırma, salgın sonrasında tüketicilerin olası niyet değişikliklerini incelemeyi amaçlamaktadır. Bu hedefe ulaşmak için, Türkiye'nin Kırıkkale ilinde 490 kişi ile gerçekleştirilen bir saha araştırmasıyla toplanan veriler analiz edilmiştir. Araştırma bulgularına göre, salgının tüketici davranışı üzerindeki gelecekteki etkisinin özellikle sağlık odaklı alışveriş ve sağlıklı ürün tüketimi açısından olması olasıdır. Araştırmada üretilen bilgi ve önerilerin firmalar ve kamu kurumları için yararlı olması umulmaktadır.



Anahtar Kelimeler
COVID 19 Salgını, Tüketici Niyeti, Yeni Normal, Salgın ve Tüketici

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Citefactor Acedemic Scientific Journals


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Cosmos Impact Factor


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Science Library Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the Society of Economics and Development.


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the International Index Copernicus.


  Indexed

  The IDEAstudies journal indexed by the Rootindexing Journal Abstracting and Indexing Service.

  Root Indexing


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by the Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Scientific World Index (SCIWIN)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Directory of Research Journals Indexing (DRJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Advanced Science Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by the Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF).


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by ResearchBible (Academic Resource Index).



Adres :KSU İİBF İşletme Bölümü Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / Türkiye
Telefon :+90 507 823 22 47 Whatsapp Faks :
Eposta :ideastudiesjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri