Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


SEÇİM SİSTEMLERİNİN PARTİ SİSTEMİNE ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Çağdaş demokrasilerde siyasi partilerin varlığı kadar, onların var olabilmesine, yaşayabilmesine, iktidar olabilmesine imkân veren parti sisteminin varlığı da büyük önem arz etmektedir. Ülkelerin siyasal sisteminin şekillenişinde de büyük öneme sahip parti sistemleriyle ilgili literatüre bakıldığında önemli bilimsel çalışmalarla karşılaşılmaktadır. Ancak söz konusu çalışmaların önemli bir kısmının, parti sistemi türlerinin tespitine yoğunlaştığını, buna mukabil parti sistemlerinin oluşumunda rol üstlenen faktörlerin neler olduğu konusunun sınırlı ele alındığını, içeriğine çok fazla girilmediğini söylemek mümkündür. Bununla birlikte yapılan çalışmaların bir kısmında parti sisteminin oluşumu veya değişimi sürecinde uygulanan seçim sistemlerinin temel öneme haiz faktör olarak ileri sürüldüğü görülmektedir. Bu bağlamda nitel tasarımlı ve literatür taramasına dayalı olan bu çalışmanın amacı, seçim sistemlerinin parti sisteminin oluşumu sürecindeki belirleyicilik düzeyini, Türkiye’deki 1923-2018 arası gerçekleştirilen genel seçimler ve bu seçimlerde uygulanan seçim sistemleri üzerinden anlamaya çalışmaktır.Anahtar Kelimeler
Parti Sistemleri, Seçim Sistemleri, Genel Seçimler

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Citefactor Acedemic Scientific Journals


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Cosmos Impact Factor


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Science Library Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the Society of Economics and Development.


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the International Index Copernicus.


  Indexed

  The IDEAstudies journal indexed by the Rootindexing Journal Abstracting and Indexing Service.

  Root Indexing


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by the Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Scientific World Index (SCIWIN)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Directory of Research Journals Indexing (DRJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Advanced Science Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by the Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF).


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by ResearchBible (Academic Resource Index).Adres :KSU İİBF İşletme Bölümü Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / Türkiye
Telefon :+90 507 823 22 47 Whatsapp Faks :
Eposta :ideastudiesjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri