Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


KİŞİSEL VE KURUMSAL VERİ VE BİLGİ GÜVENLİĞİ AÇISINDAN SOSYAL MÜHENDİSLİĞİN ÖNEMİ

Kişisel verilerin korunması yalnızca 07.04.2016 tarih ve 29677 Sayılı Resmî Gazetede 6698 numara ile yayımlanan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamı çerçevesinde değerlendirilemeyecek kadar karmaşık ve birçok farklı disiplin (sosyoloji, psikoloji, sosyal-psikoloji, kriminoloji, toplum bilimi vb.) ile birlikte ele alınması gereken bir kavramdır. Yine, kurumsal verilerin korunmasında da kişisel verilerin korunmasına benzer durum ve hassasiyetler söz konusudur. Sosyal Mühendislik ise bu alanların başında yer almaktadır. Olguları ve süreçleri değerlendirirken karşılıklı etkileşimin önemi kişisel ve kurumsal veriler ile Sosyal Mühendislik arasında da kendini göstermektedir. Bu çalışmanın amacı, gün geçtikçe daha çok sayısallaşan dünyamızda, hiç olmadığı kadar önem arz eden veri ve veri güvenliği bağlamında kişisel ve kurumsal verilerin korunması hususları ele alınırken Sosyal Mühendislik’den bağımsız olarak irdelenemeyeceğinin daha net anlaşılabilmesine katkı sunmaktır. Literatür araştırması yapılarak gerçekleştirilen bu çalışmada, kişisel ve kurumsal verilerin korunmasında hukuksal düzenlemeler ve teknolojik önlemlerin yanı sıra, eğitilmiş insan kaynağının halen en önemli ve hassas unsurların başında yer aldığı görülmüştür. Bu çalışmada, kişisel ve kurumsal verilerin korunmasına yönelik düzenleme ve çalışmalar yapılırken kesinlikle Sosyal Mühendislik’in göz ardı edilmemesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.Anahtar Kelimeler
sosyal mühendislik, veri güvenliği, bilgi güvenliği

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Citefactor Acedemic Scientific Journals


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Cosmos Impact Factor


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Science Library Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the Society of Economics and Development.


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the International Index Copernicus.


  Indexed

  The IDEAstudies journal indexed by the Rootindexing Journal Abstracting and Indexing Service.

  Root Indexing


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by the Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Scientific World Index (SCIWIN)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Directory of Research Journals Indexing (DRJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Advanced Science Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by the Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF).


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by ResearchBible (Academic Resource Index).Adres :KSU İİBF İşletme Bölümü Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / Türkiye
Telefon :+90 507 823 22 47 Whatsapp Faks :
Eposta :ideastudiesjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri