Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİN ALACAKLARININ ANALİZİ

Yerel halkın ihtiyaçlarının karşılanması amacına hizmet etmek için faaliyetlerini sürdüren kurumların yerine getirdiği işlevlerde değişim olsa da temelde belediyeler, çeşitli kaynakları kullanarak mal ve hizmet üretim faaliyetini yerine getirmektedir. Bu faaliyetlerin yerine getirilmesinde, özkaynaklarla birlikte çeşitli adlarla yapılan transferler de kullanılmaktadır. Hangi yolla gelir elde edilirse edilsin belediyelerin kıt kaynaklarını etkin kullanımı temeldir. Belediyelerin öz gelir kaynaklarından biri olan “alacaklar”ın da bu kapsamda etkin yönetimi gerekmektedir. Çalışmada 30 büyükşehir belediyesinin alacakları dikey analiz tekniği ile analiz edilmiş ve büyükşehir belediyelerinin alacaklarının hesap grubu, hesap sınıfı ve aktif toplamı içindeki payları belirlenmiştir. Analiz sonuçlarına göre büyükşehir belediyelerinin önemli bir öz gelir kalemi olan alacaklarının etkin yönetilemediği kanatine varılmıştır.Anahtar Kelimeler
Büyükşehir Belediyelerinin Alacakları, Faaliyet Alacakları, Kurum Alacakları, Dikey Analiz

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Citefactor Acedemic Scientific Journals


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Cosmos Impact Factor


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Science Library Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the Society of Economics and Development.


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the International Index Copernicus.


  Indexed

  The IDEAstudies journal indexed by the Rootindexing Journal Abstracting and Indexing Service.

  Root Indexing


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by the Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Scientific World Index (SCIWIN)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Directory of Research Journals Indexing (DRJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Advanced Science Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by the Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF).


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by ResearchBible (Academic Resource Index).Adres :KSU İİBF İşletme Bölümü Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / Türkiye
Telefon :+90 507 823 22 47 Whatsapp Faks :
Eposta :ideastudiesjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri