Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


POST YENİ KAMU İŞLETMECİLİĞİNİN KURAMSAL TEMELLERİ: YENİ BİR KURAM MI YOKSA BİR TÜR ÇÖP KUTUSU MODELİ Mİ?

Yeni Kamu İşletmeciliği (YKİ) yaklaşımı, 1980’li yıllardan başlayarak günümüze kadar, kamu yönetimi alanında en popüler yaklaşım olmuş ve bir etiket haline gelmiştir. Ancak son yıllar bu yaklaşım çok ciddi şekilde eleştirilere maruz kalmakta ve hatta YKİ’nin “öldüğü” ve buna bağlı olarak Post-Yeni Kamu İşletmeciliği (Post-YKİ) adı verilen yeni bir yaklaşımın doğduğu da iddia edilmektedir. YKİ yaklaşımı gibi Post-YKİ de farklı reform eğilimlerini belirlemek ve tanımlamak için kullanılan bir şemsiye terim haline gelmiştir. Ancak bu yaklaşımın reform önerileri ve iddiaları dikkatli şekilde incelendiğinde bunun yeni bir yaklaşım mı yoksa kamusal kararların alınmasında ve reformların yapılmasında kolaylık sağlayan bir model mi olduğu belirsizdir. Bu çalışma kapsamında Post-YKİ’nin tarihsel süreçte gelişimi incelenerek; kendinden önceki ana akım yaklaşımlarla arasındaki farklar araştırılmıştır. Ayrıca karar verme modellerinden biri olan çöp kutusu modeli temel alınarak, Post-YKİ’nin bu tür bir model olup olmadığı da tartışılmıştır. Sonuç olarak Post-YKİ’nin bir yaklaşım olmak gibi bir amaçtan ziyade YKİ’ye alternatif birçok yaklaşımın kesişim noktasında kalarak, mevcut sorunlara çözüm üretme amacı taşıdığı görülmektedir. Dolayısıyla henüz ilk dönemlerini yaşayan Post-YKİ’nin bir kuram olmaktan ziyada kamu yönetiminde kuram tartışmalarının içerisine alabilecek bir çöp kutusu modeline karşılık gelmektedir. Ancak ilerleyen dönemlerde Post-YKİ ile ilgili yapılacak derinlemesine kuramsal ve ampirik çalışmaların artmasıyla birlikte, Post-YKİ’nin bir kurama dönüşebileceği öne sürülebilir. Ancak bugünkü görünümü itibariyle kamusal kararların alınmasında ve reformların önerilerinin ortaya konulmasına yarayan faydalı bir yaklaşım veya model görünümündedir.Anahtar Kelimeler
Yeni Kamu İşletmeciliği, Post Yeni Kamu İşletmeciliği, Çöp Kutusu Modeli

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Citefactor Acedemic Scientific Journals


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Cosmos Impact Factor


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Science Library Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the Society of Economics and Development.


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the International Index Copernicus.


  Indexed

  The IDEAstudies journal indexed by the Rootindexing Journal Abstracting and Indexing Service.

  Root Indexing


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by the Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Scientific World Index (SCIWIN)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Directory of Research Journals Indexing (DRJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Advanced Science Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by the Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF).


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by ResearchBible (Academic Resource Index).Adres :KSU İİBF İşletme Bölümü Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / Türkiye
Telefon :+90 507 823 22 47 Whatsapp Faks :
Eposta :ideastudiesjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri