Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


DOĞAL AFET ALGISININ GİRİŞİMCİLİĞE ETKİSİ: ÇANAKKALE İLİ ÖRNEĞİ

Doğal afetler toplumu sosyo-kültürel ve ekonomik faaliyetler açısından olumsuz yönde etkileyen ve önemli ölçüde can ve mal kayıplarına sebep olan, doğal etkenlerin neden olduğu durumlardır. Dünya genelinde ortalama olarak yıllık 150 bin kişi doğal afetler sebebiyle yaşamını yitirmekte, yine yaklaşık 150 milyon kişi de; afet kaynaklı barınma, yiyecek ve tıbbi yardıma gereksinim duymaktadır. Doğal afetler genellikle doğa kökenli olaylardan kaynaklanıp engellenme imkanı düşük olsa da, etki ve sonuçlar açısından; toplumun fiziksel, kültürel ve sosyal özelliklerine göre algısal olarak farklılık göstermektedir. Bu çalışmada son yıllarda sıklıkla deprem afetiyle karşı karşıya kalan Çanakkale ilinde toplumun doğal afet algısının ölçülmesi ve bunun girişimciliğe olan etkileri incelenmiştir. Bu kapsamda Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı belde ve köylerde afet algısının girişimciliğe dönük etkilerinin ölçülmesi için anket tekniği kullanılarak veriler elde edilmiştir. Bu veriler SPSS programıyla analiz edilerek belirli bulgulara ulaşılmıştır. Bu bulgular kapsamında özellikle demografik değişkenlerden eğitim seviyesi ve bilinç düzeyi arasında bir korelasyon olduğu eğitim seviyesi yükseldikçe toplumun afet algısına dönük bilincin arttığı, bununda afet algısına bağlı girişimcilik davranışlarına olumlu etkilerinin olduğu gözlemlenmiştir.Anahtar Kelimeler
Doğal Afet, Ekonomik Harcamalar, Girişimcilik, Eğitim Seviyesi, Afet Algısı.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Citefactor Acedemic Scientific Journals


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Cosmos Impact Factor


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Science Library Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the Society of Economics and Development.


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the International Index Copernicus.


  Indexed

  The IDEAstudies journal indexed by the Rootindexing Journal Abstracting and Indexing Service.

  Root Indexing


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by the Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Scientific World Index (SCIWIN)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Directory of Research Journals Indexing (DRJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Advanced Science Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by the Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF).


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by ResearchBible (Academic Resource Index).Adres :KSU İİBF İşletme Bölümü Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / Türkiye
Telefon :+90 507 823 22 47 Whatsapp Faks :
Eposta :ideastudiesjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri