Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


TÜRKİYE’DE EĞİTİM FİNANSMANI VE OKUL FİNANSMANINDA OKUL YÖNETİCİLERİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

Günümüzde yaşanan hızlı değişim ve gelişmeler eğitimin ve okulların rollerinin ve sorumluluklarının sürekli değişmesine neden olmaktadır. Özellikle yaşanan ekonomik sıkıntılar, okulların finansal kaynak sıkıntısı çekmelerine neden olmaktadır. Okulların bu sürekli değişen çevreye adapte olmak, karşılaştıkları sorunları çözmek için yeni yaklaşımlar, stratejiler geliştirmeleri gerekmektedir. Türkiye’de ilk ve orta düzeyde eğitim finansmanının büyük kısmı (öğretmen maaşları, yardımcı personel, eğitim, öğretim materyalleri vb.) kamu kaynakları tarafından karşılanmaktadır. İyi finans yönetimi bir örgütün amaçlarına ulaşmasında çok önemlidir. Eğitim öğretim süreçlerinin etkililiği ve verimliliğinde, önceden belirlenmiş eğitim, öğretim hedeflerine ulaşmada finansal kaynakların çeşitlendirilmesi ve yeni kaynakların sağlanması oldukça önemlidir. Mevcut sınırlı finansal kaynakların okul içinde etkili bir şekilde yönetilmesinin, eğitimin finansmanında yaşanan sorunlarının belirli bir ölçüde azalmasına yardımcı olacağı düşünülmektedir. Bu bağlamda okulların finansal kaynaklarının etkili bir şekilde yönetimi, yaşanan finansal kaynak sıkıntılarının üstesinden gelmek için alternatif kaynak arayışına gidilmesi önemlidir. Bu noktada okul yöneticisine önemli görev ve sorumluklar düşmektedir. Okul yöneticisinden okulun sahip olduğu sınırlı finansal kaynaklarını doğru şekilde yönetmesi, karşılaşılan finansal sorunlara alternatif çözümler üretmesi ve sonucunda okulun eğitimsel hedeflerine ulaşmasını sağlaması beklenmektedir.Anahtar Kelimeler
Eğitim finansmanı, okul yöneticileri, okul finansmanı, finans kaynakları

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Citefactor Acedemic Scientific Journals


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Cosmos Impact Factor


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Science Library Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the Society of Economics and Development.


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the International Index Copernicus.


  Indexed

  The IDEAstudies journal indexed by the Rootindexing Journal Abstracting and Indexing Service.

  Root Indexing


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by the Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Scientific World Index (SCIWIN)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Directory of Research Journals Indexing (DRJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Advanced Science Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by the Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF).


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by ResearchBible (Academic Resource Index).Adres :KSU İİBF İşletme Bölümü Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / Türkiye
Telefon :+90 507 823 22 47 Whatsapp Faks :
Eposta :ideastudiesjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri