Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


DİJİTAL DİPLOMASİ BAĞLAMINDA TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ’NİN YUMUŞAK GÜÇ ETKİSİ

Bu çalışmada dijital diplomasi kavramı, dijital medyanın diplomasi alanında kullanımına ve TBMM’nin bu araçları dış politika hedefleri doğrultusunda nasıl kullandığına odaklanarak incelemektedir. Bu amaçla, konuyla ilgili literatür taramasıyla birlikte yapılan paylaşımlar ve etkileşimler incelenmiştir. Ayrıca temel istatistiksel bilgilere ve diğer ülke parlamentolarının bilgilerine yer verilmiştir. TBMM’nin dijital medyada kullanıcılarla etkileşimini arttırarak kitlelere yönelik politikalarında daha geniş bir kitleye ulaşmasını sağladığı görülmüştür Çalışma ile TBMM’nin aktif dijital medya kullanımının ve paylaşımlarının Türkiye’nin dış politika hedefleriyle uyumlu olduğuna ve dış politika pozisyonlarının yansıtılmasına yardımcı olduğu sonucuna varılmıştır.Anahtar Kelimeler
Dijital Diplomasi, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Dış Politika, Yumuşak Güç.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Citefactor Acedemic Scientific Journals


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Cosmos Impact Factor


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Science Library Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the Society of Economics and Development.


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the International Index Copernicus.


  Indexed

  The IDEAstudies journal indexed by the Rootindexing Journal Abstracting and Indexing Service.

  Root Indexing


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by the Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Scientific World Index (SCIWIN)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Directory of Research Journals Indexing (DRJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Advanced Science Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by the Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF).


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by ResearchBible (Academic Resource Index).Adres :KSU İİBF İşletme Bölümü Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / Türkiye
Telefon :+90 507 823 22 47 & +90 543 373 80 81 & +90 539 67 Faks :
Eposta :ideastudiesjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri