Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


SAĞLIK KURUMLARINDA BÜROKRASİNİN AZALTILMASI VE İDARİ BASİTLEŞTİME ÇALIŞMALARININ ÖNEMİ

Yeni kamu yönetimi anlayışıyla birlikte ortaya çıkan halka açıklık ve kamusal hesap verilebilirlik, gittikçe idarenin yükünün artmasına, bürokrasinin derinleşmesine neden olmuş ve bu durum da işlerin aksamasına neden olmuştur. Bununla beraber idarelerde eksiklikler, sorunlar ve işleyişte aksaklık oldukça bürokrasi, “kırtasiyecilik”, “idari yükler”, “gereksiz maliyetler”, “vatandaşın memnuniyetsizliğine yol açan bir mekanizma” şekline dönüşmüştür. Bu yüzden Türkiye’de idarelerdeki usul ve işlemlerin kolaylaştırılması ve Türk Kamu Yönetimini kuvvetlendirmek adına “Bürokrasinin Azaltılması ve İdari Basitleştirme” adı altında bir yönetmelik yayınlanmıştır. Bu yönetmelik kapsamında Sağlık Bakanlığı da birkaç genelge yayınlayarak, sağlık kurumlarında bürokrasinin azaltılması ve idarenin basitleştirilmesi için talimatlar vermiştir. Bu çalışmanın konusu, bahsi geçen bu yönetmeliğin ve Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgenin ele alınıp, Türkiye’de sağlık sektöründe yaşanan gelişmeler hakkında bilgi verilmesi ve değerlendirme yapılmasıdır.Anahtar Kelimeler
Bürokrasi, idarenin basitleştirilmesi, bürokrasinin azaltılması, sağlık kurumları.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Citefactor Acedemic Scientific Journals


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Cosmos Impact Factor


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Science Library Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the Society of Economics and Development.


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the International Index Copernicus.


  Indexed

  The IDEAstudies journal indexed by the Rootindexing Journal Abstracting and Indexing Service.

  Root Indexing


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by the Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Scientific World Index (SCIWIN)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Directory of Research Journals Indexing (DRJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Advanced Science Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by the Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF).


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by ResearchBible (Academic Resource Index).Adres :KSU İİBF İşletme Bölümü Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / Türkiye
Telefon :+90 507 823 22 47 & +90 543 373 80 81 & +90 539 67 Faks :
Eposta :ideastudiesjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri