Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


KALKINMACI DEVLETİN YÜKSELİŞİ, GERİLEYİŞİ VE YENİDEN YÜKSELİŞİ

Kalkınmacı devlet kavramı savaş sonrası dönemde bir dizi Doğu Asya ülkelerinin hızlı bir şekilde iktisadi büyümelerini açıklamak üzere ortaya çıktı. Kalkınmacı devlet kavramı kurumsal kapasitesi güçlü ve çıkar gruplarından bağımsız hareket edebilen devletlerin kalkınma hedefine ulaşabileceğini vurgulayan bir anlayışa dayanmaktadır. Kalkınmacı devlet literatürü sanayileşmede hükümet müdahalesinin rolü, güçlü devlet kapasitesi ve belirli sosyal koalisyonların önemi üzerinde durdu. Kalkınmacı devlet literatürü iktisattan siyaset bilimi ve sosyolojiye uzanarak, kalkınma, devlet ve toplum ilişkileri ile ilgili o zamana kadar var olan hâkim ortodoks anlayışa karşı güçlü bir alternatif oluşturdu. 1960 ve 1970’li yıllarda bıraktığı derin izler, 1980’li yıllardan itibaren küreselleşme ve neoliberalizm uygulamalarının başarısızlığı ile son yıllarda şaşırtıcı bir şekilde tekrar canlandı. Kalkınmacı devlet taraftarları ekonomik büyümenin piyasa uyumundan kaynaklandığı fikrine karşı çıkarak tek bir modelin her ülkede uygulanmasının doğru olmadığını ayrıntıları ile belgelediler ve kalkınmayı temelde bir koordinasyon sorunu olarak ele alıp bu anlayışa katkı yaptılar. Bu makalede kalkınmacı devletin 1970’li yıllarda yükselişi, 1980’lı yıllardan itibaren gerileyişi ve iki binli yıllarda tekrar yükselişi iktisat, siyaset bilimi ve sosyolojik boyutları ile incelenmektedir.Anahtar Kelimeler
kalkınmacı devletin sosyal ve siyasi temelleri, yeni kalkınmacı devlet

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Citefactor Acedemic Scientific Journals


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Cosmos Impact Factor


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Science Library Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the Society of Economics and Development.


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the International Index Copernicus.


  Indexed

  The IDEAstudies journal indexed by the Rootindexing Journal Abstracting and Indexing Service.

  Root Indexing


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by the Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Scientific World Index (SCIWIN)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Directory of Research Journals Indexing (DRJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Advanced Science Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by the Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF).


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by ResearchBible (Academic Resource Index).Adres :KSU İİBF İşletme Bölümü Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / Türkiye
Telefon :+90 507 823 22 47 & +90 543 373 80 81 & +90 539 67 Faks :
Eposta :ideastudiesjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri