Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


PERAKENDECİLİK: TÜRKİYE VE DÜNYA’DAKİ GELİŞİM SÜRECİ

Perakendecilik faaliyetleri milattan önceki yıllara dayansa da modern anlamda perakendecilik faaliyetleri 1800’lü yıllarda gelişim göstermeye başlamıştır. Ülkelerin ekonomik yapıları için büyük önem arz eden perakende sektörünün gelişimi, ülkeden ülkeye farklılıklar göstermektedir. Bunun başlıca sebepleri ise demografik yapı ve tüketim davranışlarıdır. Bu çalışmada öncelikle perakendecilik kavramından, perakendeciliğin öneminden ve fonksiyonlarından bahsedilmiştir. Daha sonra perakendeciliğin ve bu sektörün Türkiye ve Dünya’daki gelişim süreçleri açıklanmıştır.Anahtar Kelimeler
Perakende, Perakendecilik, Perakendeciliğin Gelişim Süreci

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Citefactor Acedemic Scientific Journals


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Cosmos Impact Factor


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Science Library Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the Society of Economics and Development.


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the International Index Copernicus.


  Indexed

  The IDEAstudies journal indexed by the Rootindexing Journal Abstracting and Indexing Service.

  Root Indexing


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by the Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Scientific World Index (SCIWIN)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Directory of Research Journals Indexing (DRJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Advanced Science Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by the Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF).


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by ResearchBible (Academic Resource Index).Adres :KSU İİBF İşletme Bölümü Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / Türkiye
Telefon :+90 507 823 22 47 & +90 543 373 80 81 & +90 539 67 Faks :
Eposta :ideastudiesjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri