Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


İKTİSAT VE PSİKOLOJİ İLİŞKİSİ: DAVRANIŞSAL İKTİSAT

İktisat bilimi, ekonomide karşılaşılan sorunların çözümünde uzun süre matematikten faydalanmıştır. Ekonomideki olguların ölçülebilir nitelikte olması geçmişten günümüze kadar birçok iktisadi teorisyenin matematiksel formülasyonları kullanmasını sağlamıştır. Özellikle AlfredMarshall, IrvingFisher ve John Maynard Keynes gibi farklı ekollerdeki iktisatçılar ortaya koydukları modellerde matematik ilmini yoğun şekilde kullanmışlardır. Ancak bazı iktisadi teorisyenler, iktisadın insan faktörlü sosyal bir bilim olduğunu savunmaktadır. Davranışlar her insana özgü eylemlerdir. Bu yüzden insan davranışları matematiksel bir dille anlatılamayacak kadar karmaşık ve öngörülemezdir. Bu olgu ekonomik olayların sadece matematiksel modellerle ortaya konulamayacağını ortaya çıkarmıştır. Davranışsal iktisat bu noktada insanların ekonomik davranışlarının incelenmesi için psikolojik unsurlarında ele alınması gerektiğini savunarak iktisat bilimine katkı sağlamaktadır.Anahtar Kelimeler
Psikoloji, Davranış, İhtiyaç, Davranışsal İktisat

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Citefactor Acedemic Scientific Journals


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Cosmos Impact Factor


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Science Library Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the Society of Economics and Development.


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the International Index Copernicus.


  Indexed

  The IDEAstudies journal indexed by the Rootindexing Journal Abstracting and Indexing Service.

  Root Indexing


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by the Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Scientific World Index (SCIWIN)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Directory of Research Journals Indexing (DRJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Advanced Science Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by the Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF).


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by ResearchBible (Academic Resource Index).Adres :KSU İİBF İşletme Bölümü Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / Türkiye
Telefon :+90 507 823 22 47 & +90 543 373 80 81 & +90 539 67 Faks :
Eposta :ideastudiesjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri