Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


ROL BELİRSİZLİĞİ VE ROL ÇATIŞMASININ ÖRGÜTSEL YABANCILAŞMA ÜZERİNE ETKİLERİ: BİR ALAN ARAŞTIRMASI
Bu çalışmanın amacı, halka en yakın sistem olarak adlandırılan belediyelerde çalışan bireylerin rol belirsizliği ve rol çatışması sarmalına düşüp örgütsel yabancılaşmaya maruz kalma düzeylerini ve buna yönelik önyargılarını ortaya çıkarmaktır. Çalışmamızın örneklemini Akdeniz Bölgesinde yer alan bir ilin merkez ilçesindeki belediyede çalışan 123 kişi oluşturmaktadır. Veri toplamada anket yöntemi kullanılmış olup, elde edilen veriler SPSS paket programı aracılığıyla Frekans, Korelasyon ve Regresyon analizlerine tabi tutulmuştur. Rol belirsizliği ve rol çatışmasının örgütsel yabancılaşma üzerine olan etkilerinin incelenmesine yönelik olarak yapılan bu araştırmanın sonuçlarına göre; “Rol belirsizliği ve rol çatışması ile örgütsel yabancılaşma arasında anlamlı bir ilişki” olduğu ve “Rol belirsizliği ve rol çatışmasının örgütsel yabancılaşma üzerinde etkisi” olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır. Aynı zamanda rol belirsizliği ve rol çatışması ölçeğinin, örgütsel yabancılaşmanın alt boyutları üzerinde bir etkisinin bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Rol Belirsizliği, Rol Çatışması, Örgütsel Yabancılaşma

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Citefactor Acedemic Scientific Journals


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Cosmos Impact Factor


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Science Library Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the Society of Economics and Development.


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the International Index Copernicus.


  Indexed

  The IDEAstudies journal indexed by the Rootindexing Journal Abstracting and Indexing Service.

  Root Indexing


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by the Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Scientific World Index (SCIWIN)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Directory of Research Journals Indexing (DRJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Advanced Science Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by the Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF).


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by ResearchBible (Academic Resource Index).Adres :KSU İİBF İşletme Bölümü Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / Türkiye
Telefon :+90 507 823 22 47 & +90 543 373 80 81 & +90 539 67 Faks :
Eposta :ideastudiesjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri