Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


KAMU İHALELELERİNDE ŞİKAYET USULLERİNİN İNCELEME VE DEĞERLENDİRMESİ

Bu çalışma; ekonomi alanında önemli yer tutan kamu alımları sürecinde gerçekleştirilen ihalelerin, istekliler ve idare arasında oluşan uyuşmazlıklarda, isteklilerin şikayet usüllerini incelemeyi amaçlamaktadır. Özellikle, AB direktifleri ile istekliler lehine bazı hakların düzenlenmiş olması, AB adaylık sürecindeki Türkiye’nin de, kamu ihalelerinde istekliler arasında ayrımcılık yapmamasını, fırsat eşitliği sağlamasını gerekli kılmaktadır. Bununla birlikte gerçekleştirilen ihalelerde uyumsuzlukların ve anlaşmazlıkların olması doğal karşılanabilmektedir. Bu nedenle, mağdur olduğunu düşünen istekliler farklı yollarla haklarını arayabilmektedirler.

Bu kapsamda, çalışmada ihale kavramı ortaya konulduktan sonra, ihale türlerine kısaca değinilmiştir. İhalelerde oluşabilecek anlaşmazlıklar göz önüne alındıktan sonra, daha sonra isteklilerin şikayet usüllerinin ne olduğu ve nasıl süreçlerden geçebileceği tanımlanmıştır.Anahtar Kelimeler
Kamu İhaleleri, İhale Anlaşmazlıkları, İhale Şikayet Usülleri

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Citefactor Acedemic Scientific Journals


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Cosmos Impact Factor


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Science Library Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the Society of Economics and Development.


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the International Index Copernicus.


  Indexed

  The IDEAstudies journal indexed by the Rootindexing Journal Abstracting and Indexing Service.

  Root Indexing


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by the Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Scientific World Index (SCIWIN)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Directory of Research Journals Indexing (DRJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Advanced Science Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by the Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF).


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by ResearchBible (Academic Resource Index).Adres :KSU İİBF İşletme Bölümü Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / Türkiye
Telefon :+90 507 823 22 47 Whatsapp Faks :
Eposta :ideastudiesjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri