Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


SERMAYE PİYASASI HUKUKUNDA PAY ALIM TEKLİFİ ZORUNLULUĞUNUN UYGULANMASI, ZORUNLULUKTAN MUAFİYET HALLERİ VE ZORUNLULUĞA AYKIRILIĞIN YAPTIRIMLARI

Halka açık anonim ortaklıkta, yönetim kontrolünü sağlayanların, küçük yatırımcıların paylarını almak için bir teklifte bulunmaları zorunludur. Buna, pay alım teklifi zorunluluğu denmektedir. Burada kullanılan yönetim kontrolünün değişmesi terimi, yalnızca yönetimin el değiştirmesi için değil; aynı zamanda yönetim kontrolünün ilk defa elde edilmesi halini de kapsar. Böyle bir durumunda küçük yatırımcı paylarını adil bir fiyat üzerinden satıp ortaklıktan çıkabilir. Bu fiyatın adil olmasını, sürecin şeffaf olmasını, ödemenin yapılma şeklini, faizle ilgili hükümleri ve bu zorunluluğun yerine getirilmemesi durumunda uygulanacak yaptırımları kanun ve tebliğ güvence altına almıştır. Pay alım teklifi zorunluluğu mevzuatımıza ilk kez 1992 yılında girmiştir. 6362 sayılı yeni kanunun 25nci ve 26ncı maddelerinde ve ikincil mevzuat olan II-26.1 sayılı tebliğde düzenlenmiştir. Pay alım teklifi zorunluluğu yalnızca halka açık anonim ortaklıklarda söz konusu olabilecektir.Anahtar Kelimeler
Zorunluluk, Sermaye, Piyasa

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Citefactor Acedemic Scientific Journals


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Cosmos Impact Factor


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Science Library Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the Society of Economics and Development.


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the International Index Copernicus.


  Indexed

  The IDEAstudies journal indexed by the Rootindexing Journal Abstracting and Indexing Service.

  Root Indexing


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by the Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Scientific World Index (SCIWIN)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Directory of Research Journals Indexing (DRJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Advanced Science Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by the Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF).


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by ResearchBible (Academic Resource Index).Adres :KSU İİBF İşletme Bölümü Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / Türkiye
Telefon :+90 507 823 22 47 & +90 543 373 80 81 & +90 539 67 Faks :
Eposta :ideastudiesjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri