Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


SOSYAL SERMAYENİN TÜKENMİŞLİK ÜZERİNE ETKİSİ: KAHRAMANMARAŞ’TA BİR ALAN ÇALIŞMASI

Sosyal sermaye, toplumsal bilimlerde çok yönlü bir fenomendir ve birçok sosyal alanı kitlesel olarak etkiler. Bireysel ve toplumsal pek çok katkıları olabilir. Araştırmalar, sosyal sermayenin tükenmişliği etkileyen önemli bir faktör olabileceğini ortaya koymuştur. Yüksek tükenmişlik düzeyinde olan gruplardan biri de hemşirelerdir. Bu çalışma, hemşirelerde sosyal sermayenin tükenmişlik üzerindeki etkisini belirlemeyi amaçlamıştır.

Araştırma, Kahramanmaraş ilinin iki büyük Merkez ilçesindeki Aile Sağlığı Merkezlerinde ve Araştırma ve Uygulama Hastanesinde çalışan 320 hemşiresi üzerinde yapılan tanımlayıcı bir çalışmadır. Çalışmada Anket yöntem ile veri toplanmıştır. Maslach Tükenmişlik Ölçeği ve Sosyal Sermaye ölçeği ve demografik sorulardan oluşan üç farklı bölüm kullanılmıştır Sosyal Sermaye Ölçeği 34 maddeyi içeren sekiz alt boyuttan oluşmaktadır (Onyx ve Bullen, 2000).  Maslach ve Jackson (1981) tarafından geliştirilmiş olan Maslach Tükenmişlik Ölçeği (MTÖ) 22 maddeden oluşmakta ve demografik bilgi formu 15 sorudan oluşmaktadır.

Veriler, betimsel istatistikler, Pearson korelasyon katsayısı, Anova ve doğrusal regresyon analizi kullanılarak analiz edildi. Sosyal sermaye ile tükenmişlik arasında pozitif yönde zayıf bir ilişki olduğu sadece duyarsızlaşma ile yerel komiteye katılım boyutu arasındaki ilişkinin negatif ve zayıf düzey olduğu tespit edilmiştir.Anahtar Kelimeler
Sosyal Sermaye, Tükenmişlik, Hemşirelik

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Citefactor Acedemic Scientific Journals


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Cosmos Impact Factor


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Science Library Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the Society of Economics and Development.


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the International Index Copernicus.


  Indexed

  The IDEAstudies journal indexed by the Rootindexing Journal Abstracting and Indexing Service.

  Root Indexing


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by the Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Scientific World Index (SCIWIN)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Directory of Research Journals Indexing (DRJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Advanced Science Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by the Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF).


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by ResearchBible (Academic Resource Index).Adres :KSU İİBF İşletme Bölümü Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / Türkiye
Telefon :+90 507 823 22 47 Whatsapp Faks :
Eposta :ideastudiesjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri