Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


KADINLARIN SERBEST MESLEK SAHİBİ OLMALARININ ÖZEL KREDİLERLE FİNANSMANI: AVRUPA BİRLİĞİ - TÜRKİYE ARASINDA BİR KARŞILAŞTIRMA

Dünyada kadının sosyal gücünün erkeklere göre daha fazla olduğu bir gerçektir. Buna karşın kadınların işgücündeki payı en gelişmiş ülkelerde bile % 50’ler seviyesinde değildir. Bu çalışma kadınların serbest meslek sahibi olmalarındaki etkenleri hem teorik hem de ampirik bir şekilde ele almayı amaçlamaktadır. Ampirik olarak Türkiye ve 27 Avrupa Birliği ülkeleri için 2001-2014 döneminde panel veri yöntemi kullanılarak özel sektör kredileri, gelir düzeyi, işgücüne katılım oranları ve kadınların kendi işine sahip olmaları arasındaki ilişkinin varlığı incelenecektir. İlgili değişkenler arasında güçlü bir ilişki bulunması amaçlanmaktadır. Özel sektör kredilerinin kendi işini kuran kadınların payını düşürdüğü sonucuna ulaşılmıştır. Bunun anlamı pazarda kadın girişimciler erkek girişimciler tarafından domine edilmektedir.Anahtar Kelimeler
Panel veri analizi, Kadın işgücü, Avrupa, Türkiye

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Citefactor Acedemic Scientific Journals


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Cosmos Impact Factor


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Science Library Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the Society of Economics and Development.


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the International Index Copernicus.


  Indexed

  The IDEAstudies journal indexed by the Rootindexing Journal Abstracting and Indexing Service.

  Root Indexing


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by the Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Scientific World Index (SCIWIN)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Directory of Research Journals Indexing (DRJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Advanced Science Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by the Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF).


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by ResearchBible (Academic Resource Index).Adres :KSU İİBF İşletme Bölümü Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / Türkiye
Telefon :+90 507 823 22 47 Whatsapp Faks :
Eposta :ideastudiesjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri