Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


BIST 100 VE 30 ENDEKSİNDEKİ FİRMALARIN SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLARININ TFRS 5 ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ

Duran varlıklar satış amacıyla elde edilmişse ya da satış amacıyla elde bulunduruluyorsa TFRS 5’e göre dönen varlıklar içerisinde “Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlık ” başlığı altında ayrı raporlanmalıdır. Bu varlıklara ait borçlar da bilançoda diğer borçlardan ayrı olarak gösterilmelidir. Duran varlıkların azalması ve dönen varlıkların artması sonucunu doğuran bu değişiklik, şirketlerin likidite problemlerinin tespitinde kullanılan işletme sermayesine ve likidite rasyolarına olan etkisinin değerlendirmesi açısından önem arz etmektedir. Satış amaçlı olarak sınıflandırılan bir duran varlık veya varlık grubu, ilk muhasebeleştirme tarihinde ve ileriki raporlama zamanlarında; ilgili varlığın veya varlık grubunun net defter değeri ile satış maliyetleri düşülmüş gerçeğe uygun değerinden düşük olanı ile değerlemeye tabi tutulmakta ve bu varlıklar için amortisman ayrılması durdurulmaktadır. Bu çalışmada, işletmelerde satış amaçlı elde tutulan duran varlıkların; sahip olunduğunda, dönem sonu değerlemelerinde ve elden çıkarılmasında, yapılması gereken muhasebe kayıtları standarda ve vergi mevzuatına göre örneklerle açıklanmıştır. Bununla birlikte, BIST 100 ve 30 endeksindeki firmaların Kamuoyu Aydınlatma Platformunda yayınlanan bağımsız denetimden geçmiş mali tabloları ve dipnot açıklamaları 10 yıl itibarıyla tek tek incelenmiş ve satış amaçlı elde tutulan duran varlık hesabı kullanılıp kullanılmadığı tespit edilmiştir. Yapılan çalışmada satış amaçlı duran varlık gurubunun kullanımının bankalarda daha yüksek olduğu görülmüştür.Anahtar Kelimeler
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar, TFRS 5, Gerçeğe Uygun Değer, Durdurulan Faaliyetler

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Citefactor Acedemic Scientific Journals


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Cosmos Impact Factor


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Science Library Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the Society of Economics and Development.


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the International Index Copernicus.


  Indexed

  The IDEAstudies journal indexed by the Rootindexing Journal Abstracting and Indexing Service.

  Root Indexing


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by the Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Scientific World Index (SCIWIN)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Directory of Research Journals Indexing (DRJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Advanced Science Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by the Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF).


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by ResearchBible (Academic Resource Index).Adres :KSU İİBF İşletme Bölümü Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / Türkiye
Telefon :+90 507 823 22 47 Whatsapp Faks :
Eposta :ideastudiesjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri