Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


VARLIK VERGİSİ UYGULAMASINA DAİR BİR DEĞERLENDİRME

Varlık Vergisi, 1942 tarih ve 4305 sayılı Kanun ile Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde oy birliği ile kabul edilmiştir. Çıkarılan bu kanun ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti, kişisel servet sahibi olan yurttaşlarını varlık vergisi mükellefi yaparak kamu harcamalarına katkı sağlamayı amaçlamıştır. Ancak varlık vergisi o yıllarda daha fazla servete sahip olan gayrimüslim halkın mallarına el koymak için çıkardığı iddialarına neden olmuştur. Kanunun yürürlükte olduğu süre içerisinde birçok aksaklıkların meydana geldiği görülmüştür. Hatta verginin tahsil edilememesi nedeniyle çalışma kampına gönderilen mükelleflerden birkaçı kampta hayatlarını kaybetmiştir. Yaşanan bu elim hadiseler nedeniyle varlık vergisi kanunun ömrü uzun olmamış ve 17 Mart 1944 tarih ve 4530 sayılı ‘’Varlık Vergisi Bakayasının Terkinine Dair Kanun’’ ile yürürlükten kaldırmıştır. Üzerinde fazla düşünülmeden, ülkenin ve toplumun temel dinamikleri göz ardı edilmeden oluşturulan bu kanunun, günümüzde ele alınıp değerlendirilmesi gelecekte çıkarılacak kanunlar için ders niteliğinde olmuştur. Sonuç olarak Varlık Vergisi, her ne kadar ağır ekonomik şartların bir zorunluluğu gibi gösterilse de, Cumhuriyet döneminde çıkarılan kanunlar arasında ömrü kısa ama sonuçları ağır olan bir kanun macerası olarak karşımıza çıkmaktadır. Çalışmada Varlık Vergisi uygulamasına gidilmesinin nedenleri, uygulama süreci ve sonuçları hakkında değerlendirmelerde bulunulacaktır.Anahtar Kelimeler
Varlık Vergisi, Vergi Hukuku.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Citefactor Acedemic Scientific Journals


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Cosmos Impact Factor


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Science Library Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the Society of Economics and Development.


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the International Index Copernicus.


  Indexed

  The IDEAstudies journal indexed by the Rootindexing Journal Abstracting and Indexing Service.

  Root Indexing


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by the Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Scientific World Index (SCIWIN)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Directory of Research Journals Indexing (DRJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Advanced Science Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by the Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF).


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by ResearchBible (Academic Resource Index).Adres :KSU İİBF İşletme Bölümü Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / Türkiye
Telefon :+90 507 823 22 47 & +90 543 373 80 81 & +90 539 67 Faks :
Eposta :ideastudiesjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri