Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


TEKNOLOJİ KABUL DÜZEYİ İLE KARİYER PLANLAMASI ARASINDAKİ İLİŞKİ: ÜNİVERİSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

1970’li yıllardan beri giderek gelişen teknoloji ve teknolojik sistemlere adaptasyon gösterme sorunu, bireylerin teknoloji kullanımına yönelik tutum ve davranışlarının önemini ortaya çıkarmıştır. Teknoloji Kabul Modeli (TKM), kullanıcıların bilgisayar teknolojisini kabul etme ya da reddetme sebebini açıklama amaçlı geliştirilmiş bir modeldir. Kariyer kavramı, genellikle ilerleme ve yönetim basamaklarında yukarıya doğru yükselmeye elverişli işleri anlatmak için kullanılmaktadır. Kariyer planlama; bireylerin fırsatların, seçeneklerin ve sonuçların farkına varmalarını, kariyer hedeflerini belirlemelerini, bu hedeflere ulaşmada yön ve zaman tespiti yapmalarını sağlayacak iş, eğitim ve diğer geliştirmeye yönelik faaliyetleri programlama süreci olarak tanımlanabilir. Gelişen teknoloji ve getirdiği yenilikler, farklı çalışma alanları yaratmaktadır. Bu alanlardan yararlanırken nasıl bir yöntemin izlenebileceği gibi konulara ve sistemlere bireylerin teknoloji kabul düzeyleri etki edebilmektedir. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ndeki İşletme Bölümündeki toplam yaklaşık 1200 öğrenciden kolayda örneklem yolu ile seçilmiş 300 öğrenciye anket uygulanmış ve 296 anketin geri dönüşü sağlanmıştır. Bu çalışmanın amacı öğrencilerin teknoloji kabul düzeyleri ile kariyer planlamaları arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Anketlerden elde edilen veriler SPSS programı kullanılarak çeşitli analizlere tabi tutulmuş bunun sonucunda teknoloji kabul seviyesi ile öğrencilerin kariyer planlaması arasında anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir.Anahtar Kelimeler
Teknoloji Kabul Modeli, Kariyer, Kariyer Planlama.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Citefactor Acedemic Scientific Journals


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Cosmos Impact Factor


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Science Library Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the Society of Economics and Development.


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the International Index Copernicus.


  Indexed

  The IDEAstudies journal indexed by the Rootindexing Journal Abstracting and Indexing Service.

  Root Indexing


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by the Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Scientific World Index (SCIWIN)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Directory of Research Journals Indexing (DRJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Advanced Science Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by the Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF).


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by ResearchBible (Academic Resource Index).Adres :KSU İİBF İşletme Bölümü Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / Türkiye
Telefon :+90 507 823 22 47 Whatsapp Faks :
Eposta :ideastudiesjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri